140 – Hristos în tine – aceasta este evanghelia!

Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El Îl propovăduim noi şi sfătuim pe orice om şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus. Coloseni 1:27, 28

”Hristos în voi, nădejdea slavei” – aceasta este evanghelia. Nu este nevoie de nicio părticică de neînţelegere cu privire la această chestiune a credinţei şi a faptelor. Hristos a fost odată în lume, nu-i așa? El nu a făcut nimic de la Sine. ”Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi” (Ioan 5:30). Tatăl a locuit în El, El a făcut lucrările. ”Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.” (Ioan 14:10). ”Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi. ” (Ioan 20:21). După cum Dumnezeu a fost în Hristos, Hristos trebuie să fie în noi.

Este Hristos același ieri, azi și în veci? Da, este. Cum a trăit El când era pe pământ, în trupul nostru pe care l-a avut? El umbla făcând bine: avea grijă de bolnavi, avea milă de ei. Cum va trăi El acum când va fi în trupul nostru? El va acționa la fel. Nu vezi deci cum faptele se îngrijesc de ele însele în acela care are credință în Isus Hristos? Nu mă refer la credința lui Satana. Mă refer la omul care are credință. Și nu vezi ce pierd cei care se gândesc la fapte mai mult decât la Hristos? Ei pierd tocmai stimulentul și însăși singura putere care poate face faptele bune. Hristos în voi.

Când El merge cu tine și în tine, stă mărturia: ”Chiar și din gura celor lumești va ieși mărturia: ”Ei sunt ca Isus.” Este nevoie ca cineva să înțeleagă greșit dacă neprihănirea este prin credinţă? Îndreptățirea prin credinţă poartă cu ea, în sine însăși, virtutea vie a lui Dumnezeu care lucrează în felul lui Dumnezeu. Mintea care este supusă lui Dumnezeu și dorește să urmeze calea lui Dumnezeu – Hristos Cel dintâi și Cel de pe urmă – va deveni atât de intimă cu Hristos încât el știe că credinţa în Isus Hristos aduce acea prezenţă și acea putere divină. Ele nu se pot despărți. Viața divină este în ea: puterea divină este în ea: cuvântul divin este în ea.

General Conference Bulletin, p. 301

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *