138 – Spiritismul ”spiritual” este subtil

Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi. Fiindcă ai lepădat Cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat. 1 Samuel 15:23

Spiritismul este doar un alt nume pentru vrăjitoria și ghicitul antic. Este un fals, dar nu așa cum cred mulți oameni. Există realitate în el. Este un fals pentru că în timp ce pretinde că primește comunicări de la spiritele morților, are comunicare numai cu spiritele demonilor, întrucât ”morţii nu ştiu nimic” (Ecl. 9:5). A fi un medium spiritist înseamnă a se lăsa în controlul demonilor.

Există o singură protecție împotriva acestui lucru, și anume să te ții de Cuvântul lui Dumnezeu. Cel care privește cu ușurință Cuvântul lui Dumnezeu, se desparte de legătura cu Dumnezeu și se plasează sub influența Satanei. Chiar dacă o persoană denunță spiritismul în cei mai vehemenți termeni, dacă nu se ține de Cuvântul lui Dumnezeu, el va fi mai devreme sau mai târziu dus de puternica amăgire a hristosului mincinos. Doar rămânând aproape de Cuvântul lui Dumnezeu pot oamenii să fie feriți de ispita care vine asupra întregii lumi (vezi Apoc. 3:10).

Încăpăţânarea şi răzvrătirea înseamnă respingerea lui Dumnezeu. Iar cel care respinge pe Dumnezeu se supune controlului spiritelor rele. Orice idolatrie este închinare la demoni. Nu există cale de mijloc. Hristos spune: ”Cine nu este cu Mine este împotriva Mea” (Mat. 12:30). Adică neascultarea, respingerea Domnului, este spiritul lui antihrist. ”În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoși, cum şi între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică” (2 Petru 2:1). ”Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii.” (2 Cor. 11:15).

The Glad Tidings, p. 50, 51

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *