137 – Ai grijă la adevărata esență a spiritismului

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor. 1 Timotei 4:1

Există o altă dezvoltare a lucrărilor lui Satana în ultimele zile, independentă de păgânism, și independentă de papalitate. Acesta este spiritismul. Da, și acesta va înălța eul. Dar spiritismul va funcționa întotdeauna în numele lui Satana? Nu. Cu cât ne apropiem de a doua venire a Mântuitorului, cu atât mai mult spiritismul îl va mărturisi pe Hristos. Cine se va arăta înainte de venirea Mântuitorului? Hristoșii mincinoși. Și în cele din urmă vine Satana însuși… arătându-se ca fiind Satana? Nu. Ca Hristos. El va fi primit ca Hristos.

Poporul lui Dumnezeu va trebui să Îl cunoască atât de bine pe Mântuitorul încât nicio mărturisire a numelui lui Hristos nu va fi primită sau acceptată dacă nu este lucrul real, autentic. Dar când falsul creştinism se prezintă lumii, când tot felul de hristoși falși vor apărea, cum poate fi cineva în siguranță? Cum să știe cineva că aceștia sunt falși? Numai prin Acela care este adevăratul; numai având însuși „gândul” Lui.

Am văzut manifestarea minții naturale – mintea firească – în două dintre modalitățile sale: păgânismul și papalitatea. La sfârșit vom avea înaintea noastră balaurul, fiara și profetul mincinos. Și nu va mai fi după aceea nicio umbră de scuză pentru oricare dintre noi să adoptăm o altă poziție, decât aceea care este gândul lui Isus Hristos și neprihănirea lui Dumnezeu conform ideii Sale despre neprihănire. Când vom vedea în fața noastră exprimarea directă a acestei căi false în toate cele trei forme ale sale, atunci vom ști suficient de bine pentru a alege. Nu vrem noi mai degrabă să-l lăsăm pe diavolul, pe care îl vedem, și să Îl acceptăm pe Domnul pe care nu-L putem vedea, așa cum ne dorim? Eu prefer să-L aleg pe Domnul cu ochii închiși, decât pe diavolul cu ochii deschiși.

General Conference Bulletin, p. 342

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *