136 – Primirea ploii târzii este treabă serioasă!

Dacă, deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos! Romani 5:17

Ce este neprihănirea în acel verset? Un ”dar.” ”Neprihănirea lor este de la Mine ” (Isaia 54:17 – traducere literală din versiunea King James). Cel care o primește ca un dar așa cum este, ce primește? Neprihănire. Potrivit cu ce? Potrivit cu ideea lui Dumnezeu despre neprihănire. Ne va da El altceva decât ceea ce este neprihănire în ochii Lui şi conform cu gândurile Lui? Nu.

Atunci cel care nu primește neprihănirea lui Dumnezeu ca un dar fără plată al lui Dumnezeu, o are? Nu, și nu o poate avea, pentru că este un dar al lui Dumnezeu. Și, de aceea, ea fiind a lui Dumnezeu, și El oferind-o din propriul Său dar, îmi rămâne mie să o primesc în modul Lui și potrivit cu gândul Său. Articolul autentic este numai neprihănirea lui Dumnezeu. Nu vezi că nu este loc pentru nici un singur fir de invenție omenească? Cât de deplin a prevăzut Domnul tot ce avem nevoie pentru a primi haina perfectă pe care El Însuși a țesut-o! Este neprihănirea lui Dumnezeu Însuși!

Ne va face desăvârșiți acum și în timpul plăgilor și în orice alt timp și în toată veșnicia.

Ce este ploaia târzie? Neprihănire. Suntem în vremea ploii târzii [1893]? Da. Ce trebuie să cerem? Învățătura neprihănirii potrivit cu neprihănirea. De unde va veni? Din cer. O putem avea acum? Da. Astfel, ploaia târzie fiind neprihănirea lui Dumnezeu, mesajul Său de neprihănire, strigătul puternic care va coborî din cer – noi suntem acum în timpul ei, trebuie să o cerem și să o primim. Atunci ce ne împiedică să primim ploaie târzie acum? Necredința.

General Conference Bulletin, p. 359, 360, 361

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *