129 – Vino și găsește odihnă!

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11:28,29

Toată creația vorbește despre Hristos, proclamând puterea mântuirii Sale. Fiecare fibră a ființei omului strigă după Hristos. Oamenii nu-și dau seama, dar Hristos este ”dorința tuturor neamurilor” (Hagai 2:7). Numai El satură ”după dorinţă tot ce are viaţă” (Psalmul 145:16). Doar în El poate fi găsită alinare pentru neliniștea și dorul lumii.

Hristos îi caută pe cei obosiți și împovărați, și îi cheamă la Sine. Toți avem dorințe pe care nimic altceva în lume nu le poate satisface.

Este clar că dacă cineva este trezit de Lege la o cunoaștere mai profundă a stării sale, și Legea continuă să-l îndemne, fără să-i dea odihnă, închizând orice altă cale de evadare, trebuie să găsească în cele din urmă ușa siguranței, căci stă deschisă. Hristos este ”cetatea de scăpare” la care toți cei urmăriți de răzbunătorul sângelui pot fugi, siguri că vor fi bine primiți (vezi Num. 35). Numai în Hristos va găsi păcătosul eliberare de pedeapsa Legii, căci în Hristos neprihănirea Legii este împlinită și prin El se împlinește în noi (Rom. 8:4).

Legea nu va permite nimănui să fie salvat decât dacă el are ”neprihănirea lui Dumnezeu care este prin credinţă”, credinţa lui Isus Hristos (Romani 3:22). ”Credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu” (Rom. 10:17). Ori de câte ori cineva primește cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul făgăduinței, și nu mai luptă împotriva lui, ci i se supune, credința vine la el. Al unsprezecelea capitol din Evrei arată că încă din zilele lui Abel oamenii au găsit libertate prin credință. Credința poate veni acum, astăzi. ”Acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” (2 Cor. 6:2). ”Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile” (Evr. 3:7).

The Glad Tidings, p. 82

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *