128 – Cum ar putea unii membri ai bisericii să fie ”sub blestem”?

Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Iacov 1:25

”Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem”(Gal 3:10). De ce? Pentru că legea este un blestem? Nicidecum: ”Legea este sfântă, iar porunca este sfântă, dreaptă și bună” (Romani 7:12). ”Blestemul legii” este încălcarea legii. Neascultarea de legea lui Dumnezeu este însuși blestemul, căci ”printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea” (Romani 5:12). Păcatul are moartea învelită în el. Fără păcat moartea ar fi imposibilă, căci ”boldul morţii este păcatul” (1 Cor. 15:56).

De ce atunci toți cei care se bazează pe faptele legii sunt sub blestem? Pentru că ”Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii ca să le facă”.

Ei nu sunt blestemați pentru că țin legea, ci pentru că nu o țin. Vedem deci că a te baza pe faptele legii nu înseamnă să ții legea. Nu! ”Umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună” (Rom. 8:7). Toţi sunt sub blestem, și cel care se gândește să iasă singur prin faptele lui, rămâne acolo.

Întrucât ”blestemul” constă în a nu stărui în toate lucrurile care sunt scrise în lege, prin urmare ”binecuvântarea” înseamnă conformarea perfectă cu legea. ”Iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul: binecuvântarea – dacă veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe care vi le dau în ziua aceasta; blestemul – dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru” (Deut. 11:26-28).

Acesta este cuvântul viu al lui Dumnezeu, adresat fiecăruia dintre noi personal. „pentru că Legea aduce mânie” (Rom. 4:15), dar mânia lui Dumnezeu vine numai asupra copiilor neascultării (Efeseni 5:6). Dacă credem cu adevărat, nu suntem condamnați, pentru că credința ne aduce în armonie cu legea, viața lui Dumnezeu.

The Glad Tidings, p. 56, 57

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *