127 – Pot deveni ”faptele bune” păcat?

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,… având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc. 2 Timotei 3:1, 2,5; Tit 1:16

Evreii au căutat legea neprihănirii, dar nu au ajuns la ea. De ce? ”Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte” (Romani 9:32). Cât de puternic prezintă acest lucru ceea ce întreaga epistolă către romani demonstrează: credința nu curăță pe cineva de nelegiuirea lui, dar numai prin credinţă poate fi păzită Legea! Evreii nu sunt învinovățiți că au căutat legea neprihănirii, ci pentru că nu au căutat-o în mod corect.

Nu prin fapte, ci prin credință pot fi realizate lucrările pe care le cere Legea. Nu există rabat de la faptele bune. Acestea sunt cele mai necesare lucruri din lume. Ele sunt rezultatul ținerii Legii prin credință. Dar nu pot exista fapte bune fără credință; pentru că ”Tot ce nu vine din încredinţare (sau credință în engleză) e păcat.” (Romani 14:23). Dar evreii nu au ajuns la aceasta. De ce? ”Căci s-au lovit de piatra de poticnire” (Rom. 9:32). Ce piatră de poticnire? Hristos. Ei erau exact în aceeași condiție în care sunt atât de mulți oameni astăzi: ei nu cred că făgăduințele lui Dumnezeu pentru Israel erau în întregime numai în Hristos.

Acea piatră de poticnire este o treaptă și o temelie sigură. Cea peste care unii cad este mijlocul prin care alții sunt ridicați și zidiți. Hristos este o piatră de poticnire pentru cei care nu cred, dar o temelie sigură pentru cei care au credinţă. El este ”Păstorul lui Israel” (Psalmul 80:1) și în același timp staulul și ușa staulului. Cine nu intră pe acea uşă, acesta va fi dovedit a fi ”un hoț și un tâlhar” (Ioan 10:1). Dar ”oricine crede în El nu va fi dat de ruşine” (Rom. 9:33), pentru că credința lui va arăta că el este sămânța lui Avraam și, prin urmare, un moștenitor al lui Dumnezeu conform făgăduinței.

Waggoner on Romans, p. 159, 160

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *