115 – Hristos – calea consacrată către desăvârșirea creștină

Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin … trupul Său, … să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină. Evrei 10:19-22

Perfecțiunea din toate punctele de vedere este atinsă prin slujirea Marelui nostru Preot în sanctuarul ceresc. Aceasta este „calea nouă și vie” pe care Hristos „a deschis-o pentru noi” – pentru toată omenirea – prin care fiecare suflet poate intra în Locul Preasfânt. Această cale nouă și vie, El ”a deschis-o pentru noi prin trupul Său.” Venind în trup, identificându-se cu omenirea în trup, El a consacrat o cale, de unde suntem noi acum până unde este El acum, la dreapta tronului Măririi în ceruri.

Fiind făcut în toate lucrurile ca noi și ispitit în toate punctele cum suntem noi (Evrei 2:14; 4:15), El S-a identificat cu fiecare suflet omenesc exact acolo unde se află acel suflet. Și din locul unde este fiecare om, El a deschis pentru acel suflet o cale nouă și vie, prin toate vicisitudinile și experiențele unei vieți întregi, chiar și prin moarte și mormânt, în Locul Preasfânt, la dreapta lui Dumnezeu pentru totdeauna. ”Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească „fraţi” (Evr.2:11).

O, ce cale deschisă! Deschisă prin ispitele şi suferinţele Lui, prin rugăciunile şi lacrimile Sale, prin viața Sa sfântă și moartea Sa de sacrificiu, prin învierea Sa triumfătoare și glorioasa înălțare, și prin intrarea Sa triumfătoare în Locul Preasfânt, la dreapta tronului Măririi în ceruri.

Jones, The Consecrated Way to Christian Perfection, p. 61

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *