112 – Cât de aproape este Hristos de păcătoși?

Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă. Filipeni 3:8, 9

Neprihănirea care este prin Lege, adică propria noastră neprihănire, se bazează pe principiul de a face ceva pentru a trăi. Simplul fapt de a afirma acest lucru este suficient pentru a arăta că este imposibil; pentru că viața trebuie neapărat să preceadă acțiunea. Un trup mort nu face ceva pentru a putea trăi, ci trebuie să i se dea viață pentru a putea face ceva. Petru nu i-a spus Tabitei, care era moartă, să mai facă ceva lucrări de binefacere, să mai coasă niște haine, ca să trăiască; ci în numele lui Isus a readus-o la viață pentru ca ea să poată să continue faptele ei bune.

Omul care face aceste lucruri va trăi în ele, dar mai întâi trebuie să trăiască pentru ca să le poată face. De aceea neprihănirea care este prin Lege este doar un vis gol. Hristos dă viață, chiar viața veșnică și neprihănită a lui Dumnezeu, care lucrează neprihănirea în sufletul pe care l-a adus la viață. „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa” (Fapte 17:28).

Citim: Porunca (sau Cuvântul în engleză) ”este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti” (Deut. 30:14), adică cuvântul credinței, pe care îl propovăduim.

Este Hristos chiar atât de aproape? Este într-adevăr! Pentru că El Însuși spune: ”Iată, eu stau la uşă şi bat” (Apoc. 3:20). Nu este aproape numai de cel bun, ci El ”nu este departe de fiecare din noi” (Fapte 17:27). Nu putem întinde mâna fără să-L găsim. Hristos este aproape chiar și de inima celor răi, aşteptând ca ei să-L recunoască în toate căile lor. Atunci El va locui în inimile lor ”prin credinţă”. Atunci El îi va conduce în toate căile lor. În nimic nu este mai mult arătată dragostea lui Hristos decât în locuirea Sa cu oamenii păcătoși, îndurându-le toată ura lor, pentru ca prin răbdarea Lui să îi poată câștiga din căile lor rele.

Waggoner, E. J., Waggoner on Romans, p. 164-166

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *