108 – Păcătoșii sunt singurii oameni pe care Hristos îi poate mântui

Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10

A declara neprihănirea înseamnă a vorbi neprihănirea. Dumnezeu îi vorbește omului neprihănire, și atunci omul este neprihănit. Metoda este aceeași ca și la început, la creațiune. ”Dumnezeu a vorbit, și lucrul a apărut.” Hristos este trimis să declare neprihănirea lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, pentru ca El să fie neprihănit și în același timp și Cel ce îl îndreptățește pe cel care crede în Isus.

Dumnezeu îi îndreptățește pe păcătoși, căci ei sunt singurii care au nevoie de îndreptățire. Dreptatea faptului de a declara un păcătos neprihănit stă în faptul că acesta este în fapt făcut neprihănit. Orice declară Dumnezeu că este așa, așa este. Și omul este făcut neprihănit prin viața lui Dumnezeu dată omului în Hristos. Păcatul este săvârșit împotriva lui Dumnezeu și dacă El vrea să-l ierte, are dreptul să facă aceasta. Niciun necredincios nu ar nega dreptul unui om de a trece cu vederea o greșeală săvârșită împotriva lui.

Dar Dumnezeu nu doar trece cu vederea încălcarea; El Își dă viața în schimb. Astfel, El susține măreția Legii și este drept în a declara neprihănit pe acela care înainte a fost un păcătos. Păcatul este iertat, trimis departe de la păcătos, pentru că păcatul și neprihănirea nu pot exista împreună, iar Dumnezeu Își pune propria Sa viață neprihănită în cel credincios. Deci Dumnezeu este milostiv în dreptatea Sa, și drept în mila Sa. Acest act de milă din partea lui Dumnezeu este eminamente drept, pentru că în primul rând păcatul este împotriva lui Dumnezeu și El are dreptul să treacă cu vederea ofensele săvârșite împotriva Lui. Mai mult, este drept, pentru că El Își oferă propria Sa viață ca o ispășire pentru păcat, astfel încât măreția Legii nu numai că se menține, dar este chiar sporită.

Dumnezeu este drept şi este Cel care îndreptăţește pe cel care crede în Isus. Orice neprihănire vine numai de la El. Neprihănirea este darul fără plată al lui Dumnezeu pentru oricine care crede. Obiectul adevăratei credințe este numai Hristos și aduce cu adevărat viața lui Hristos în inimă; şi prin urmare trebuie să aducă și neprihănirea.

Waggoner, E. J., Waggoner on Romans, p. 73, 74

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *