107 – Dumnezeu asigură sacrificiul; noi obținem beneficiul

Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui, … în aşa fel încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Romani 3:24-26

O jertfă de ispășire este un sacrificiu. Această declarație înseamnă simplu că Hristos este prezentat ca un sacrificiu pentru iertarea păcatelor noastre. ”Acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa” (Evrei 9:26). Desigur, ideea de jertfă de ispășire sau sacrificiu ar implica faptul că există o mânie care trebuie potolită. Dar observați că noi suntem cei care solicităm sacrificiul, nu Dumnezeu. El este Cel ce oferă sacrificiul.

Ideea că mânia lui Dumnezeu trebuie să fie potolită prin jertfă pentru ca să avem iertare nu găsește nicio susținere în Biblie. Este culmea absurdului să spui că Dumnezeu este așa de mâniat pe oameni încât El nu îi va ierta dacă nu este prevăzut ceva care să-I potolească mânia, și de aceea El Însuși Își oferă Sieși sacrificiul prin care El este îmbunat.

Ideea păgână, care este prea des susținută de cei ce mărturisesc a fi creștini, este că oamenii trebuie să ofere un sacrificiu pentru a potoli mânia dumnezeului lor. Toată închinarea păgână nu este nimic altceva decât mită pentru zeii lor, ca să le fie favorabili. Dacă ei credeau că zeii lor erau mâniați pe ei, ei ofereau un sacrificiu și mai mare, și astfel, în cazuri extreme, erau oferite jertfe umane. Ei credeau că dumnezeul lor era mulțumit la vederea sângelui.

Unii lideri bisericești își închipuie că mântuirea este prin fapte și că prin fapte putem ispăși păcatul. Aceasta este doar un derivat al ideii păgâne de ispăşire. Adevăratul Dumnezeu nu este mulțumit cu asemenea sacrificii. ”Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite.” ”Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.” (Prov. 21:27; Psalmul 51:17).

Waggoner, E. J., Waggoner on Romans, p. 72, 73

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *