106 – Nu ne costă nimic, dar pe El L-a costat totul

Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:14, 17

Suntem făcuți neprihăniți ”prin răscumpărarea care este în Hristos Isus” (Romani 3:24).

Adică prin puterea de cumpărare care se află în Hristos Isus, sau prin ”bogățiile nepătrunse ale lui Hristos” (Efeseni 3:8). Acesta este motivul pentru care noi primim neprihănirea în dar. Unii pot spune că viața veșnică în Împărăția lui Dumnezeu este un lucru prea mare pentru a ne fi dat fără plată. Așa este, și de aceea a trebuit să fie cumpărată.

Dar din moment ce noi nu aveam nimic cu care să putem cumpăra, Hristos a cumpărat-o pentru noi și ne-o dă fără plată, în El Însuși. Dacă ar trebui să o cumpărăm de la El, am fi putut la fel de bine să o cumpărăm de la început, și să-L scutim de sarcina aceasta. ”Căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” (Gal. 2:21). ”Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1 Petru 1:18,19).

Răscumpărarea care este în Hristos Isus este propria Sa viață. Hristos este Cel pe care L-a trimis Dumnezeu să descopere neprihănirea Lui. Din moment ce singura neprihănire adevărată este cea a lui Dumnezeu, iar Hristos este singurul care a fost rânduit de Dumnezeu să o descopere oamenilor, este evident că nu poate fi obținută decât prin El. ”În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Fapte 4:12).

Scena de pe Calvar a fost manifestarea a ceea ce se întâmplă de când există păcatul și
până când vor fi mântuiți toți cei care vor să fie mântuiți: Hristos purtând păcatele lumii. El le poartă acum. Un act de moarte și înviere a fost suficient pentru toate timpurile, căci a fost sacrificată o viață care este veșnică. Prin urmare nu este necesar ca sacrificiul să se repete. Acea viață este pentru toți oamenii de pretutindeni, astfel încât oricine o acceptă prin credință să aibă toate beneficiile întregii jertfe a lui Hristos.

Waggoner, E. J., Waggoner on Romans, p. 72.
Waggoner, The Glad Tidings, p. 47

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *