103 – Credință – la fel de ușor ca respirația

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie. Tit 2:11, 12

Toată lumea este îndemnată să gândească cu seriozitate, pentru că Dumnezeu a dat fiecărei persoane o măsură a credinței. Mulți oameni cred că ei sunt în așa fel construiți încât le este imposibil să creadă. Dar aceasta este o greșeală gravă. Credința vine la fel de ușor și de natural, ca și respirația. Este moștenirea comună a tuturor oamenilor și singurul lucru în care toți sunt egali. Este la fel de firesc pentru copilul unui necredincios ca și pentru copilul unui sfânt să creadă. Numai atunci când oamenii construiesc o barieră a mândriei în jurul lor înșiși (Psalmul 73:6) li se va părea greu să creadă. Și chiar și atunci vor crede; căci atunci când oamenii nu-L cred pe Dumnezeu, ei îl cred pe Satana. Când ei nu cred adevărul, ei înghit cu lăcomie cele mai flagrante minciuni.

Am văzut că tuturor le este dată credința (Romani 12:3). Acest lucru poate fi cunoscut și prin faptul că mântuirea este oferită tuturor și pusă la îndemâna lor, iar mântuirea este numai prin credință. Dacă Dumnezeu nu ar fi dat credință tuturor, nu ar fi putut să aducă mântuirea la îndemâna tuturor. Întrebarea este, în ce măsură a dat Dumnezeu credință fiecăruia? Răspunsul este în ceea ce am învățat deja, că ceea ce El dă este credința lui Isus. Credința lui Isus este dată atunci când Isus se dăruiește pe Sine Însuși, iar Hristos este dat din belșug fiecăruia. El a gustat moartea pentru toți (Evr. 2:9). ”Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos” (Efes. 4:7). Hristos nu este împărțit; deci fiecărei persoane i se dă Hristos cu totul și toată credința Lui. Nu există decât o singură măsură.

Waggoner, E. J., Waggoner on Romans, p. 179

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *