101 – Cea mai mare iubire

Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru un om bun poate că s-ar găsi cineva să moară. Romani 5:7 – traducere literală din engleză

Traducerea noastră în limba engleză nu indică diferența dintre cele două cuvinte folosite aici. Omul neprihănit este omul drept, omul care este atent să-i dea fiecăruia ce este al lui. Omul bun este omul binevoitor, cel care ne-a făcut multe favoruri și care face pentru noi mai mult decât am putea noi pe drept să cerem. Indiferent cât de drept ar fi un om, integritatea lui de caracter cu greu ar determina pe cineva să moară pentru el. Cu toate acestea, pentru un om de o mare bunătate ”poate s-ar găsi cineva să moară.”

Aceasta este cea mai înaltă măsură de iubire între noi. Cineva poate să-și dea viața pentru prietenii săi, ”dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi (deci dușmani), Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Dumnezeu nu are nevoie să fie împăcat cu noi, dar noi avem nevoie de împăcare cu El. Și El Însuși, în bunătatea inimii Lui, face împăcarea. Noi suntem ”apropiați prin sângele lui Hristos” (Efes. 2:13). Cum așa? Pentru că păcatul a fost cel care ne-a despărțit de El și ne-a făcut dușmani; și ”sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat” (1 Ioan 1:7). Fiind curățiți de păcat, trebuie prin urmare să fim împăcați cu Dumnezeu. Prin faptul că Hristos și-a vărsat sângele pentru noi, El Și-a dat viața pentru noi. În măsura în care sângele este aplicat în dreptul nostru, pentru a ne curăța de orice păcat, El ne dă viața Lui. În moartea lui Hristos suntem răstigniți împreună cu El. Noi primim viața Lui ca înlocuitor pentru viața noastră păcătoasă, pe care El o ia asupra Sa.

”Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Cor. 5:18-20).

Waggoner, E. J., Waggoner on Romans, p. 96, 97

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *