100 – Hristos a murit pentru oamenii răi

O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: ”Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu. 1 Timotei 1:15

Motivul pentru care ”nădejdea aceasta nu înşală” este ”pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” (Rom. 5:5). Rețineți că nu spune dragoste pentru Dumnezeu, ci dragostea lui Dumnezeu. Ce este dragostea lui Dumnezeu? ”Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.” (1 Ioan 5:3).

Deci, Duhul Sfânt pune în inimile noastre ascultare de Legea lui Dumnezeu: şi acest lucru ne dă îndrăzneală în ziua judecății, și în orice timp. Păcatul este cel care produce frică. Când păcatul este îndepărtat, atunci și frica dispare. ”Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr.” (Prov. 28:1).

”Omul acesta primește pe păcătoși” (Luca 15:2). Este ciudat că oamenii permit simțământului păcătoșeniei lor să-i țină departe de Domnul, când Hristos a venit având un singur scop: să-i primească și să-i mântuiască pe cei păcătoși. El ”poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El (Evr. 7:25); și El spune că pe cel care vine la El „nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37).

Pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi (Romani 5:6), pentru că El a murit cu scopul ca noi să fim întăriți cu putere prin Duhul. Dacă El ar fi așteptat ca noi să câștigăm ceva putere înainte de a Se da pe Sine pentru noi, noi am fi fost pierduți. Când am fost fără putere? Chiar acum; și chiar acum Isus Hristos este înfățișat ”ca răstignit” printre noi (Gal. 3:1).

”Numai în Domnul, Mi se va zice, locuiesc dreptatea şi puterea” (Isaia 45:24).

Waggoner, E. J., Waggoner on Romans, p. 95, 96

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *