97 – Ce înseamnă să nu trăiești după îndemnurile firii

În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Romani 8:5

Rețineți că aceasta depinde de afirmația precedentă: ”pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:4). Lucrurile Duhului sunt poruncile lui Dumnezeu, pentru că Legea este duhovnicească. Firea slujește legii păcatului (vezi Gal. 5:19-21 unde sunt descrise faptele firii pământești). Dar Hristos a venit în același trup, pentru a arăta puterea Duhului asupra firii. „Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” (Romani 8:8, 9).

Nimeni nu va pretinde că firea unei persoane este diferită după convertirea sa de ce a fost înainte. Cu atât mai puțin va spune așa cel convertit; căci el are în mod continuu dovezi ale degradării sale. Dar dacă el este cu adevărat convertit și Duhul lui Hristos locuiește în el, el nu mai este sub puterea firii. Tot așa cum Hristos a venit în același trup păcătos, și totuși a fost fără păcat, pentru că El a fost întotdeauna condus de Duhul.

”Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună.” (Romani 8:7). Firea nu se convertește niciodată. Ea este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu; și acea vrăjmășie constă în opoziţia faţă de legea Lui. Dar Hristos este Pacea noastră. În trupul Său El desfiinţează vrăjmăşia, astfel încât toţi cei care sunt răstigniți împreună cu El, sunt în pace cu Dumnezeu; adică ei sunt supuşi Legii Lui, care este în inima lor.

Waggoner, E. J . Waggoner on Romans, p. 129

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *