96 – Hristos a fost făcut în toate lucrurile ca noi

Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Romani 8:3

Există o idee populară că Hristos a simulat că avea un trup păcătos; că El nu a luat asupra Lui Însuși carnea păcătoasă, ci doar ceva ce părea a fi așa. Dar Scripturile nu învață așa ceva. ”Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.” (Evr. 2:17).

El a fost ”născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.” (Gal. 4:4,5). El a luat același trup pe care îl au toți cei care sunt născuți din femeie. Un text paralel cu Romani 8:3,4 se găsește în 2 Corinteni 5:21. Primul spune că Hristos a fost trimis ”într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi.” Al doilea text spune că Dumnezeu ”Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

Toată mângâierea pe care o putem obține de la Hristos stă în a ști că El a fost făcut în toate lucrurile ca noi. Altfel, am ezita să-I spunem toate slăbiciunile și eșecurile noastre. Preotul care aduce jertfele pentru păcate trebuie să fie unul care ”poate fi îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, fiindcă şi el este cuprins de slăbiciune.” (Evr. 5:2) (Traducerea literală a textului din engleză este: el însuși este asaltat, sau se confruntă cu slăbiciunea – n. t.) Acest lucru I se aplică perfect lui Hristos; ”Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” (Evr. 4:15). De aceea noi putem veni cu îndrăzneală la tronul harului pentru a primi milă. Hristos S-a identificat atât de perfect cu noi, încât El şi acum simte suferinţele noastre.

Waggoner, E. J., Waggoner on Romans, p. 128, 129.

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *