95 – Evanghelia este mai puternică decât ereditatea rea

Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. Evrei 4:15, 16

Evanghelia lui Dumnezeu ”priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David în ce priveşte trupul” (Romani 1:3). Citiți istoria lui David și a regilor care s-au tras din el și care au devenit strămoșii lui Isus, și veți vedea că pe partea omenească Domnul Isus a fost dezavantajat de strămoșii Lui la fel de grav ca oricine dintre noi. Mulți dintre ei au fost desfrânați și idolatri fără inimă. Deși Isus a fost în felul acesta afectat de slăbiciuni, ”El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug” (1 Petru 2:22).

Aceasta pentru a da curaj oamenilor din cele mai joase condiţii de viaţă. El arată că puterea Evangheliei harului lui Dumnezeu are biruință asupra eredității. Cum a fost cu Hristos, așa este și cu noi; prin multe necazuri trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Cel care se teme de ocară, sau care face din nașterea lui umilă sau din trăsăturile moștenite o scuză pentru deficiențele sale, nu va ajunge în împărăția cerurilor. Isus Hristos a coborât în cele mai profunde adâncimi ale umilinței pentru ca toți cei care sunt în acele adâncimi să poată, dacă vor vrea, să urce cu El până pe cele mai mari înălțimi.

”Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.” (1 Petru 4:1,2).

Waggoner, E. J., Waggoner on Romans, p. 12, 13

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *