80 – Cum este cineva îndreptățit, sau făcut neprihănit?

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Romani 3:23, 24

Amintiți-vă că a îndreptăți înseamnă a face pe cineva un împlinitor al Legii, apoi citiți din nou versetul: ”Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.” Răscumpărarea care este în Hristos este vrednicia sau puterea răscumpărătoare a lui Hristos. El Se dăruiește pe Sine păcătosului. Neprihănirea Lui este oferită celui care a păcătuit și care crede.

Acest lucru nu înseamnă că neprihănirea lui Hristos, ceea ce a făcut El acum 1900 de ani, este desfășurată pentru cel păcătos și creditată pur și simplu în contul său; ci înseamnă că neprihănirea Sa prezentă, activă îi este acordată. Deci cel care a fost un păcătos este transformat într-o persoană nouă, având chiar neprihănirea lui Dumnezeu. Se va vedea deci că nu poate exista stare mai înaltă decât cea a îndreptățirii [prin credință]. Ea face tot ce poate face Dumnezeu pentru cineva, cu excepția faptului de a-l face nemuritor, lucru care se va realiza la înviere.

Aceasta nu înseamnă însă că dacă ești îndreptățit, nu mai există pericolul de a cădea în păcat. Nu; ”cel neprihănit va trăi prin credință.” Credința și supunerea față de Dumnezeu trebuie exercitate în mod continuu pentru a rămâne un împlinitor al Legii.

Acest lucru ne permite să vedem clar forța acestor cuvinte: ”Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.” (Romani 3:31). În loc să călcăm Legea și să o facem fără efect în viețile noastre, noi o întărim în inimile noastre prin credință. Și aceasta deoarece credința Îl aduce pe Hristos în inimă, și Legea lui Dumnezeu este în inima lui Hristos. Cel care ascultă este Domnul Isus Hristos, iar ascultarea Lui se realizează în inima tuturor celor care cred. A Lui să fie slava în vecii vecilor.

Waggoner, Signs of the Times, May 1, 1893

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *