78 – Care este cauza secretă a alunecării pe cale?

Dar, dacă, în timp ce căutăm să fim socotiţi neprihăniţi în Hristos, şi noi înşine am fi găsiţi ca păcătoşi, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nicidecum! Căci, dacă zidesc iarăşi lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Galateni 2:17,18

Isus este ”Cel Sfânt şi Neprihănit” (Fapte 3:14). ”În El nu este păcat” (1 Ioan 3:5). El nu numai că ”n-a făcut păcat” (1 Petru 2:22), dar de asemenea ”n-a cunoscut păcatul” (2 Corinteni 5:21). Prin urmare este imposibil ca vreun păcat să poată veni de la El. El nu trimite păcat. În izvorul vieții care curge din inima lui Hristos prin coasta Lui rănită nu există nicio urmă de necurăție. El nu este slujitorul [sau agentul] păcatului; adică El nu lucrează păcat în dreptul nimănui.

Dacă în cineva care a căutat și a găsit neprihănire prin Hristos, se găsește după aceea păcat, este pentru că persoana aceasta a blocat izvorul, permițând apei să stagneze. Cuvântului nu i s-a dat curs liber. Și acolo unde nu există activitate, este moarte. Nimeni nu e de vină pentru aceasta, decât persoana însăși.

Dacă un creștin își dărâmă sau își distruge păcatele prin Hristos și apoi mai târziu zidește din nou acele păcate, el devine din nou un călcător de lege care are nevoie de Hristos. Ceea ce este distrus este trupul păcatului și este distrus doar prin prezența personală a vieții lui Hristos. Este distrus pentru toată lumea, căci Hristos în trupul Său a abolit ”vrăjmășia”, mintea firească a păcătosului. Păcatele noastre, slăbiciunile noastre au fost puse asupra Lui.

Pentru fiecare suflet biruința a fost obținută, iar dușmanul a fost dezarmat. Trebuie doar să acceptăm biruința pe care Hristos a câștigat-o. Credința noastră o face reală pentru noi. Pierderea credinței ne plasează în afara realității ei și vechiul trup al păcatului se ridică din nou. Ceea ce este distrus de credință este zidit din nou prin necredință. Aceasta este o problemă personală prezentă pentru fiecare om.

Waggoner, The Glad Tidings, p. 42. 43

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *