71 – Acuzatorul a fost înfrânt

Vrăjmășie voi pune între tine şi femeie, între sămânța ta şi sămânța ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul. Geneza 3:15

De când Satana a obținut controlul asupra acestei lumi, iar Dumnezeu a spus: ”Vrăjmășie voi pune între tine și femeie”, Dumnezeu a continuat să-i cheme pe oameni din rândurile lui Satana la Sine și la împărăția Sa. Și mulți au venit de-a lungul timpului. Satana însă a ridicat acuzația că nu este corect, argumentând: ”Aceștia sunt prada mea de drept și Tu îi conduci spre Tine. Ce ai făcut, ca să ai dreptul să faci acest lucru, când eu am câștigat aici?” Astfel el îi acuză zi și noapte înaintea lui Dumnezeu pe cei pe care Dumnezeu i-a chemat din această lume la Sine.

Satana a declarat: ”Aceștia sunt proprietatea mea, supușii mei de drept; ei sunt încărcați cu păcate şi cu totul nelegiuiți. Totuși Tu îi chemi, îi îndreptățești și îi prezinți în fața universului ca și cum ei ar fi fost întotdeauna buni. Aceasta nu este corect. Ei sunt păcătoși; sunt răi; sunt la fel ca noi toți de aici.”

Acest acuzator vine ca parte acuzatoare într-un tribunal. El i-ar urmări penal pe toți acești supuși ai lui, așa cum obișnuiau să facă stăpânii de sclavi sub legea sclavilor fugari în Statele Unite, și ar cere ca ei să fie readuși sub autoritatea lui. Și el chiar putea să își prezinte acest argument cu o aparentă umbră de dreptate, deoarece lupta nu avusese încă loc.

Bătălia nu fusese încă dusă și victoria nu fusese câștigată deplin și complet pentru ca argumentul său să fie cu totul anulat. Isus a venit în lume să demonstreze că El avea dreptul să facă toate acestea și că așa era drept. În punctul cel mai slab, El a intrat în luptă cu Satana pentru a recupera, de drept, domnia acestei împărății pierdute. Promisiunea și biruința trebuiau puse la încercare într-un conflict deschis, în trup.”

Jones, General Conference Bulletin, 1895, p. 447,448

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *