70 – Vine necazul națiunilor

Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Luca 21:25, 26

Domnul Isus a intrat în câmp deschis în lupta cu Satana, luând trup omenesc în punctul de degradare la care se ajunsese când El S-a născut în lume. Natura umană nu va fi niciodată mai slabă, și nici mai decăzută decât era când Isus Hristos a venit în lume. Singurul mijloc prin care omul va fi mai rău este că aceeași nelegiuire va mărturisi a fi creștinism.

În această privință omul este mult mai rău, pentru că s-a despărțit de mântuire luând mijloacele lui Dumnezeu de mântuire și făcându-le o mantie pentru nelegiuirile lui. În sine, în trup, răutatea lui nu este mai mare: doar că acum este și ipocrit și nelegiuit. Lumea din zilele din urmă nu va fi în sine mai rea decât era când s-a născut Hristos în lume. Singurul mod în care va fi mai rea este că, având o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea, mărturisește a fi creștină ca să-și acopere răutatea. Astfel denaturează singurul mijloc de mântuire al lui Dumnezeu și se distruge pe sine, nemailăsând nici un remediu.

Citiți ultimele versete ale primului capitol din Romani dacă doriți să aveți o imagine a lumii din zilele din urmă. Cel care crede într-un mileniu de pace și dreptate înainte de venirea Domnului va fi fără îndoială șocat; așa și trebuie să fie. Sămânța care produce o astfel de recoltă a fost deja semănată. ”Omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ceea ce se numește Dumnezeu sau de tot ce este vrednic de închinare” (2 Tesaloniceni 2:3) este cea mai puternică forță în creștinătate, și puterea lui crește pe zi ce trece, prin acceptarea oarbă a principiilor lui de către pretinșii protestanți. Majoritatea protestanților îi urmează, acceptând simbolul îndreptățirii prin fapte, nu prin credință.

Jones, General Conference Bulletin, 1895, p. 446. 447.
Waggoner, Waggoner on Romans, p. 35, 36

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *