64 – O înțelegere adevărată a credinței limpezește confuzia

Deci, prin credință desființăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. Romani 3:31

Problema este că mulți oameni în general au o concepție greșită despre credință. Ei își imaginează că aceasta este un simplu consimțământ și că este doar un lucru pasiv, la care trebuie adăugate fapte active. Dar credința este activă și nu este doar lucrul cel mai substanțial, ci singura bază reală. Legea este neprihănirea lui Dumnezeu și avem poruncă să o păstrăm, dar nu poate fi ținută decât prin credință. Singura neprihănire care va rămâne în picioare la judecată este ”prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință” (Filipeni 3:9).

A desființa Legea lui Dumnezeu de către om nu înseamnă abolirea ei, căci aceasta este o imposibilitate. Nu contează cât de mult o pot călca oamenii în picioare și disprețui, ea rămâne la fel. Singurul mod în care oamenii pot desființa Legea lui Dumnezeu este prin neascultarea lor. Deci când apostolul spune că nu desființăm Legea prin credință, el vrea să spună că neascultarea și credința sunt incompatibile. Indiferent cât de mult mărturisește călcătorul de Lege că are credință, faptul că el este un călcător de Lege arată că nu are credință. Dar a avea credință este demonstrat prin stabilirea Legii în inimă, astfel încât omul nu păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. Nimeni să nu denigreze credința ca fiind de puțină importanță.

Hristos nu vă cere să lăsați deoparte toate păcatele voastre înainte de a veni la El și de a fi pe deplin ai Lui. El vă cere să veniți, cu păcate cu tot; și El va îndepărta de la voi toate păcatele voastre. El S-a dat pe Sine Însuși pentru voi, cu păcate cu tot. El v-a răscumpărat pe voi, și toate păcatele voastre; lăsați-L să-Și însușească ceea ce Și-a cumpărat. Lăsați-L să aibă ce este al Lui. Lăsați-L să vă aibă, cu păcate cu tot.

Waggoner, Bible Echo, August 1, 1890. 2.
Jones, Lessons on Faith, p. 119

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *