60 – ”Sub har” înseamnă ascultare de Legea lui Dumnezeu

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. Romani 6:14

Deși tronul lui Dumnezeu este locuința Legii Lui, acea Lege care înseamnă moartea păcătoșilor, totuși este un tron al harului. ”Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie” (Evrei 4:16). Observați că noi trebuie să venim pentru a căpăta har.

Rețineți, de asemenea, că partea de sus a chivotului mărturiei în care erau tablele Legii se numea tronul harului. Chivotul din sanctuarul pământesc nu reprezenta doar tronul unde Legea lui Dumnezeu este păstrată, ci el reprezintă acel tron ca fiind tron al harului.

”Tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 5:21). Viața lui Hristos a fost dată pentru noi și ne-a fost dată nouă pe cruce. Fiind răstigniți împreună cu El, trăim cu El. În inima Lui era Legea, astfel că inima lui Hristos era cu adevărat tronul lui Dumnezeu. Sinai și Golgota nu sunt în opoziție, ci sunt unite. Ambele prezintă aceeaşi Evanghelie şi aceeași Lege.

Viața care curge pentru noi de la Golgota ne aduce neprihănirea Legii care a fost proclamată la Sinai. Astfel vedem cum domnește harul prin neprihănire către viața veșnică. Viața veșnică este în Hristos, pentru că viața Lui este viața Dumnezeului care există prin Sine Însuși, care este ”din veșnicie în veșnicie.” Dar viaţa lui Dumnezeu este Legea. Harul lui Dumnezeu curge către noi prin viața lui Hristos, și astfel în Hristos primim Legea așa cum era rânduită pentru viață.

Așadar a primi darul nespus al harului lui Dumnezeu înseamnă pur și simplu să ne predăm Lui, pentru ca Hristos să locuiască în noi și să trăiască în noi neprihănirea Legii așa cum a fost proclamată pe Sinai și prețuită pe tronul lui Dumnezeu. De la Hristos încă mai curge șuvoiul acela viu, pentru ca primindu-L pe El, să avem în noi fântâna aceea de apă care izvorăște în viața veșnică.

Waggoner, Waggoner on Romans, p. 105-108

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *