59 – Motivul pentru care nu toată lumea va fi mântuită

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 3:16,17

Este un fapt, clar afirmat în Biblie, că darul neprihănirii și al vieții în Hristos a ajuns la fiecare om de pe pământ. Nu există nici cel mai mic motiv pentru care fiecare om care a trăit vreodată să nu fie mântuit, cu excepția faptului că ei nu vor. Atât de mulți disprețuiesc darul oferit cu atâta generozitate.

Cineva poate întreba: ”De ce nu sunt toți făcuți neprihăniți prin ascultarea Unuia?” Motivul este că ei nu vor să fie. Oamenii nu sunt pur și simplu socotiți neprihăniți, ci făcuți neprihăniți, prin ascultarea lui Hristos care trăiește astăzi în aceia care se predau Lui. Capacitatea Lui de a trăi în orice om este demonstrată prin faptul că El a luat trupul nostru acum o mie opt sute de ani (autorul scria aceasta în secolul XIX – nota traducătorului).

Ce a făcut Dumnezeu în persoana Dulgherului din Nazaret, este dispus și nerăbdător să facă pentru toți cei care cred. Darul gratuit vine asupra tuturor, dar nu toți îl vor accepta, şi de aceea nu toți sunt făcuți neprihăniți prin el.

Cu toate acestea, ”mulți” vor fi făcuți neprihăniți prin ascultarea Lui.

Este inima plină de păcat? Să știi că unde păcatul abundă, harul abundă și mai mult (Romani 5:20). Hristos, care este plin de har, stă la ușa inimii care este păcătoșenia însăși, și bate cerând să intre. ”Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu.” (1 Timotei 1:15). Când Wesley cânta: ”S-a găsit har din plin în Tine, Har să-mi acopere tot păcatul” el avea autoritatea versetului din Romani 5:20 pentru aceasta.

Waggoner, Waggoner on Romans, p. 101-104

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *