54 – Evanghelia este cea mai puternică forță din lume

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” Romani 1:16,17

Există o singură Evanghelie pentru toți oamenii. Nu este nimic magic. Nu este nimic în lume care să ofere har și neprihănire oamenilor și nu există nimic pe lume ce omul ar putea face care să-i procure mântuirea. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, nu puterea omului. Orice învățătură care îi conduce pe oameni să aibă încredere în vreun obiect, o imagine, un chip sau orice altceva, sau să se încreadă pentru mântuire în orice lucrare sau efort propriu, chiar dacă acel efort ar fi îndreptat spre obiectul cel mai lăudabil, este o pervertire a adevărului Evangheliei — o Evanghelie falsă. Nu există în biserică ”sacramente” care prin vreun fel de lucrare magică să ofere un har special primitorului.

Dar sunt fapte pe care un om care crede în Domnul Isus Hristos, și care este îndreptățit și mântuit prin El, le poate face ca o expresie a credinței sale. ”Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele”. (Efeseni 2:8-10).

Acesta este „adevărul Evangheliei” pentru toate timpurile. Nu există niciun om sau un grup de oameni pe pământ, undeva în vreun loc retras, care să aibă monopolul adevărului, astfel că cine l-ar dori să fie nevoit să vină la ei. Adevărul nu depinde de oameni. Adevărul este din Dumnezeu. Oricine primește adevărul trebuie să-l primească de la Dumnezeu și nu de la vreun om, așa cum Pavel a primit Evanghelia. Dumnezeu poate folosi oamenii ca instrumente sau canale, dar numai El este Dătătorul.

Waggoner, The Glad Tidings, p. 33, 34

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *