48 – Când lupta devine o plăcere

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Efeseni 6:12,13

”Avem dușmani cu care să ne luptăm”, spune cineva. Nu vorbiți despre ei sau despre încercările și ispitele voastre! Vorbiți despre puterea lui Hristos. Toată puterea I-a fost dată Lui. Deci, când ne luptăm, noi ne vom aminti că nu este o bătălie egală, dar luptăm o luptă a credinței, și acolo unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult.

Cine sunt biruitorii? Cei care au câștigat biruința. Carnea și sângele nu au nicio importanță în apărare. Singura putere care poate rezista răului este puterea unei vieți nesfârșite, și cel care Îl are pe Fiul are acea viață. Dacă mă lupt cu pumnii, eu lupt. Dacă lupt lupta credinței, altcineva se luptă pentru mine iar eu primesc beneficiul.

Hristos a luptat corp la corp cu Satana aici pe pământ și a triumfat. Care trebuie să fie rezultatul când s-a dat o bătălie și una din părți a câștigat o biruință deplină? Rezultatul este pacea. ”Vă las pacea, vă dau pacea mea … Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” (Ioan 14:27)

Pur și simplu ne însușim viața veșnică a lui Hristos și aceasta se face prin însușirea Cuvântului Său, care este Duh și viață. Necazul este că uneori avem un păcat care ne este drag și la care nu vrem să renunțăm, așa că ne temem că Hristos va câștiga biruinţa şi că va trebui să renunțăm la acel păcat. Îl chemăm pe Hristos să vină în ajutorul nostru pentru a-l învinge pe vrăjmașul nostru, iar când El vine, ne găsește de partea inamicului! Dar dacă vom renunța la toate aceste lucruri, Hristos ne va da ceva care este infinit mai bun.

Waggoner, General Conference Bulletin, 1891, No. 9

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *