40 – Ce parte are suferința în slavă?

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. Romani 8:18

Gândește-te la acest lucru: Dumnezeu are un singur Fiu, strălucirea slavei Sale, imaginea exactă a Persoanei Lui; El este cel Preaiubit. Dar minunată și atotcuprinzătoare este dragostea Lui! El este capabil să ne cuprindă și pe noi în ea, pentru a ne adopta în familia Lui și a ne face să avem parte de același titlu pe care îl are singurul Său Fiu.

Lumea nu L-a recunoscut ca fiind Fiul divin al lui Dumnezeu, moștenitorul cerului; deci nu ne va recunoaște nici pe noi ca fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai cerului. Dar suntem copii ai lui Dumnezeu acum, tot la fel de mult fiii Săi acum, pe cât vom fi în veșnicie. Slava Fiului nu se manifestă în noi acum, dar când Hristos se va arăta, vom fi asemenea Lui. Acel tron înaintea căruia ne aducem cererile este atât un tron al harului, cât și un tron al slavei. Harul care este dăruit este egal cu măsura slavei care este în acel tron.

Acea slavă va fi descoperită în noi în curând, așa încât acest biet corp ticălos să strălucească precum soarele. Aceasta este asigurarea noastră: că măsura acelui har poate fi descoperită în noi acum. Tot așa cum suferințele noastre nu sunt vrednice să fie comparate cu slava care va fi descoperită, nici suferințele din acest timp prezent nu sunt demne să fie comparate cu harul care ne este dat în prezent pentru a le suporta. Harul este egal cu slava.

Privind în felul acesta la aceste promisiuni, putem vedea că cerul începe chiar aici pe pământ. A avea Duhul lui Dumnezeu și a fi fii ai lui Dumnezeu înseamnă a intra în posesia bogățiilor moștenirii noastre acum. Și dacă vom continua să fim fii ai lui Dumnezeu, vom continua să ne bucurăm de moștenirea noastră de acum și până în veșnicie, singura diferență fiind că atunci când va veni Fiul lui Dumnezeu, vom avea moștenirea deplină și slava ei.

Waggoner, General Conference Bulletin, 1891, No. 13

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *