23 – De ce a fost ispitit Isus așa cum suntem ispitiți noi astăzi?

Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Evrei 4: 14,15

El nu ar fi putut fi ispitit în toate punctele așa cum sunt eu, dacă nu ar fi fost în toate punctele așa cum sunt eu. Prin urmare, a fost potrivit ca El să fie făcut în toate punctele ca mine, pentru ca să mă poată ajuta acolo unde am nevoie de ajutor. Și știu că ajutorul este chiar acolo. Mulțumesc lui Dumnezeu! Acolo stă Hristos și acolo este ajutorul meu.

Sunt două negații în text: nu avem un Mare Preot care să nu aibă milă (sau să nu poată fi atins) de slăbiciunile noastre. Atunci ce avem pe partea afirmativă? Avem un Mare Preot care are milă (sau poate fi atins) de slăbiciunile noastre, slăbiciunile mele, slăbiciunile voastre, slăbiciunile noastre. Simte El slăbiciunile mele? Da. Simte El slăbiciunile tale? Da.

Ce este o slăbiciune? Clătinare, termenul este suficient de expresiv. Avem multe din acestea, toți avem multe. Ne simțim slăbiciunile. Mulțumesc Domnului că este Unul care le simte și El, și nu numai că le simte, dar este atins de lucrul acesta. Cuvântul acesta „atins” cuprinde în El mai mult decât simplul fapt că El este atins cu sentimentul slăbiciunilor noastre și simte așa cum simțim noi. El simte afecțiune duioasă. Simpatia îi este stârnită. El este atins cu duioșie și afectat de înțelegere, și El ne ajută. Mulțumim Domnului pentru un astfel de Mântuitor! „Vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Corinteni 5:20)

Jones, General Conference Bulletin, 1895, p. 233, 234.

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *