18 – Numele lui Isus este același cu al Tatălui

El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor. Evrei 1, 3. 4

Când S-a așezat Hristos la dreapta lui Dumnezeu? Cu mult timp în urmă — când a înviat din morți și s-a înălțat la cer, acum aproximativ o mie nouă sute de ani (autorul scria acestea în 1895 – nota traducătorului). Dar observați, El făcuse ispășire pentru păcatele noastre înainte de a se așeza acolo. Sunteți bucuroși că El v-a ispășit păcatele cu atât de mult timp în urmă? În El așa stau lucrurile. În El găsim ispășirea. Să-I mulțumim că este așa.

Aici este diferența dintre Hristos și îngeri. Unde este Hristos? Acolo unde este și Dumnezeu, cu îngerii care I se închină. Tatăl Îl numește Dumnezeu. „A moștenit un nume mult mai minunat” decât îngerii. Tu şi cu mine avem un nume care ni s-a dat prin moștenire. Este numele tatălui nostru pământesc. De îndată ce venim pe lume, avem acest nume. Ne aparține prin natură.

Domnul Isus a obținut „prin moștenire” numele Său, „Dumnezeu”. Acest nume Îi aparține prin natură. El n-a fost altceva, și apoi numit așa pentru ca să devină acel lucru; ci El a fost Acela și a fost numit Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu.

Tatălui I-a făcut plăcere ca Fiul Său să fie oglindirea Persoanei Sale, strălucirea Slavei Lui, plin de toată plinătatea Dumnezeirii. Astfel El are „viață în Sine”. El posedă nemurirea în Sine Însuși și poate oferi nemurirea altora.

”De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.”(Evrei 7:25)

Jones, General Conference Bulletin, 1895, p. 219
Waggoner, Christ and His Righteousness, p. 22

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *