40 Zile de rugăciune – Ziua 33 – Solia din 1888 și ultima generație

Un timp fără păcat

De asemenea, atunci când Hristos nu mai mijlocește ca mare preot al nostru, noi trebuie să fi atins o stare de biruință deplină asupra oricărui păcat din viața noastră. Nu vom trăi în niciun păcat cunoscut. Nu vom păcătui în gând, cuvânt sau faptă. Hristos Se va manifesta pe deplin în și prin viețile noastre. În legătură cu aceasta Ellen White a scris:

“Vine stăpânitorul lumii acesteia”, a spus Isus. “El n-are nimic în Mine.” (Ioan 14, 30.) În El nu se găsea nimic care să răspundă la amăgirile lui Satana. El nu S-a lăsat ademenit de păcat. Nici chiar printr-un gând nu S-a supus ispitei. Așa poate să fie și cu noi.” Hristos, Lumina Lumii, 123

Aceasta trebuie să fie experiența celor care sunt pregătiți să întâlnească pe Isus, deoarece nu vor mai avea parte de  slujirea mijlocitoare a Domnului Hristos la care să apeleze dacă vor păcătui. Acest lucru poate suna ca o imposibilitate; și totuși, este adevărat. Mesajul din 1888 despre neprihănirea prin credință se referea la modul de a experimenta acest nivel de ascultare față de Dumnezeu; prin puterea Duhului interior și prin credința în neprihănirea Domnului Hristos.

”Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morții. Căci – lucru cu neputință Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe Însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:1-4)

Lectură personală în vederea discuției:

Pregătiți-vă pentru ploaia târzie

Biruința asupra ispitei și a păcatului trebuie să se întâmple în viața noastră sub puterea botezului ploii timpurii a Duhului Sfânt. Dacă aceasta nu se întâmplă, ploaia târzie a Duhului nu va fi de niciun folos pentru noi. Ellen White a scris:

Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și așteptau timpul de “înviorare” și pe cel al “ploii târzii” care să-i facă în stare să stea în picioare în ziua Domnului și să trăiască înaintea Sa. O, pe cât de mulți i-am văzut în timpul strâmtorării neacoperiți! Ei neglijaseră pregătirea necesară; din această pricină, ei nu au putut primi înviorarea pe care toți trebuie s-o aibă ca să poată fi pregătiți să trăiască în fața unui Dumnezeu sfânt.” Scrieri timpurii, 71

Este o înșelăciune a lui Satana dacă credem că nu trebuie să luăm în serios problema păcatului din viața noastră. Ellen White a confirmat acest lucru prin cuvintele:

Am văzut că nimeni nu putea avea parte de “înviorare” [ploaia târzie], dacă nu obținea biruința asupra oricărui păcat, asupra mândriei, egoismului, iubirii de lume și oricărui cuvânt și acțiune greșite.” Ibid, 71

Ploaia timpurie  a Duhului, care este botezul Duhului Sfânt, ne dă maturitatea spirituală necesară pentru a beneficia de ploaia târzie.

Prin lucrarea de maturizare a recoltei pământului, ploaia târzie reprezintă harul spiritual care pregătește biserica pentru venirea Fiului Omului. Dar, dacă ploaia timpurie nu a căzut, nu va exista nici o viață și firul verde nu va răsări. Așadar, până când stropii ploii timpurii nu-și îndeplinesc lucrarea, ploaia târzie nu poate conduce nici o sămânță la desăvârșire.”  Evenimentele ultimelor zile, 183

Creșterea spirituală deplină sub botezul ploii timpurii a Duhului este necesară pentru ca noi să putem măcar să recunoaștem ploaia târzie a Duhului atunci când cade.

Dacă nu progresăm zilnic în exemplificarea virtuților creștine, nu vom recunoaște manifestarea Duhului Sfânt în ploaia târzie. Este posibil ca aceasta să vină în inima tuturor celor din jurul nostru, dar noi nu o vom discerne și nici nu o vom primi.” Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, 507

Prin urmare, trebuie să înțelegem și să experimentăm neprihănirea numai prin credința în Hristos pentru a fi pregătiți pentru ploaia târzie a Duhului Sfânt.

Ziua 33 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să te conducă pe tine și biserica  la înțelegerea și experimentarea ploii târzii a Duhului Sfânt.
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 33 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Cum va fi viața noastră atunci când Hristos nu va mai mijloci ca mare preot pentru noi?
 2. Descrie experiența pe care o vom avea prin botezul ploii timpurii a Duhului Sfânt.
 3. Care este pregătirea atât de necesară pe care mulți dintre noi o neglijăm chiar acum?
 4. Cât de înfricoșător va fi dacă poporul lui Dumnezeu va neglija pregătirea necesară?
 5. Care sunt acele păcate pe care Satana ne înșală să credem că trebuie să câștigăm noi biruința asupra lor?
 6. Ce altceva ne va împiedica să experimentăm manifestarea Duhului Sfânt în ploaia târzie?
 7. Cât este de important să înțelegem și să trăim neprihănirea prin credință prin credința numai în Isus Hristos?
 8.  
Ziua 33 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 34.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 34, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere:   Roxana Duminică și Adina Păltineanu

Versiunea audio min 29.12 – min 34.49

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *