40 Zile de rugăciune – Ziua 30 – Îndreptățirea prin credință și solia îngerului al treilea

Punctul de vedere al Ellen-ei White

Ellen White a susținut opiniile primei clase menționate în reprezentarea celor trei clase de către Daniel. Mai mult decât atât, ea a fost foarte fermă în sfatul ei pentru cei care o respingeau:

Unii s-au abătut de la mesajul neprihănirii lui Hristos pentru a critica oamenii… Solia îngerului al treilea nu va fi înțeleasă, lumina care va lumina pământul cu slava sa va fi numită o lumină falsă, de către cei care refuză să umble în slava ei mereu crescând. Lucrarea care ar fi putut fi făcută, va fi lăsată nefăcută de către cei care resping adevărul, din cauza necredinței lor. Noi vă implorăm pe voi, cei care vă opuneți luminii adevărului, să vă dați la o parte din calea poporului lui Dumnezeu. Să lăsăm lumina trimisă de Cer să strălucească asupra lor în raze clare și ferme. Dumnezeu vă consideră pe voi, cei cărora le-a a venit această lumină, responsabili pentru folosirea ei. Cei care nu vor auzi vor fi trași la răspundere; pentru că adevărul a fost adus la îndemâna lor, dar ei au disprețuit oportunitățile lor și privilegiile avute.” Review and Herald, 27 mai 1890

Ea a făcut parte din mișcarea adventistă încă de la începuturile ei și nu a văzut nici un pericol în acest mesaj care să-i îndepărteze pe oameni de la misiunea pe care Domnul o dăduse acestei biserici: de a predica solia îngerului al treilea. Ea a abordat această îngrijorare în următoarea declarație.

Mai multe persoane mi-au scris, întrebându-mă dacă solia îndreptățirii prin credință este solia îngerului al treilea, și eu am răspuns: “Este cu adevărat solia îngerului al treilea.” Evenimentele ultimelor zile, p. 199

Care este legătura dintre îndreptățirea prin credință și solia îngerului ale treilea? 

Unii ar putea să pună și astăzi aceeași întrebare: „Ce legătură are mesajul neprihănirii prin credință cu mesajul îngerului al treilea?”

Eu aș începe prin a întreba: „Care este scopul soliei celui de-al treilea înger?” Mesajul celui de-al treilea înger îi cheamă pe oameni la ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, inclusiv porunca a patra, care îndeamnă omenirea să păstreze sfânt
Sabatul zilei a șaptea. Mesajul include un avertisment adresat tuturor celor care se întorc de la Dumnezeu și primesc „semnul fiarei”, care este ziua de închinare contrafăcută a lui Satana. Cei care primesc semnul fiarei vor avea parte de ultimele șapte plăgi și vor fi pierduți. (vezi Apocalipsa 14:9-10)

Următoarea întrebare pe care aș pune-o este: „Care este scopul mesajului neprihănirii prin credința în Hristos?”. Răspunsul este: mesajul neprihănirii prin credință îi conduce pe bărbați și pe femei la ascultare de poruncile lui Dumnezeu, pe măsură ce, prin credință, Îl lasă pe Hristos să trăiască viața Sa de ascultare neprihănită față de Legea lui Dumnezeu în și prin ei. Neprihănirea prin credință duce la respectarea poruncilor lui Dumnezeu. După cum am văzut, acest lucru se întâmplă nu prin intermediul eforturilor omului, ci prin credința în Hristos pentru a manifesta păzirea poruncilor Sale în viața noastră.

Ellen White a înțeles acest lucru atunci când a scris: 

În marea Sa milă, Domnul Hristos a trimis solia cea mai prețioasă prin frații Waggoner și Jones. Această solie a avut scopul de a-L aduce în atenția oamenilor pe Mântuitorul înălțat ca jertfă pentru păcatele întregii lumi. Ea a prezentat îndreptățirea prin credința în Garantul divin, a invitat oamenii să primească neprihănirea lui Hristos, care se manifestă prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu.” (sublinierea autorului) Mărturii pentru pastori și slujitori ai Evangheliei, 91-92

Ea știa că primirea mesajului neprihănirii prin credință ar duce la „ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu”. Prin urmare, mesajul neprihănirii prin credință în Hristos și mesajul celui de-al treilea înger sunt proclamate pentru a obține
același scop – ascultarea de poruncile lui Dumnezeu.

Ellen White a asociat, de asemenea, mesajul neprihănirii prin credință cu „marea strigare” și cu revărsarea ploii târzii a Duhului Sfânt. Ea a scris:

Aceasta este solia pe care Dumnezeu ne-a poruncit s-o vestim lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie să fie proclamată cu glas tare și să fie însoțită de revărsarea Duhului Său într-o mare măsură [ploaia târzie].” Ibid

Ziua 30 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să te conducă pe tine și biserica ta la înțelegerea și experimentarea neprihănirii prin credință ca pregătire pentru mesajul lui Dumnezeu din zilele din urmă care va fi proclamat cu voce tare și însoțit de ploaia târzie a Duhului.
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 30 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Ce se va întâmpla ce cei care vor refuza să umble în slava crescândă a mesajului neprihănirii lui Hristos?
 2. Care este cu adevărat mesajul îngerului al treilea potrivit cu Ellen G. White în Review and Herald?
 3. Care a spus Ellen White că este relația dintre mesajul îngerului al treilea și mesajul neprihănirii prin credință?
 4. Descrie cum și de ce mesajul îngerului al treilea și mesajul neprihănirii prin credință sunt strâns legate.
 5. Care este scopul mesajului neprihănirii prin credința în Hristos?
 6. Care mesaj va fi o parte a strigătului puternic și însoțit de ploaia târzie a Duhului Sfânt potrivit cu Ellen White?
Ziua 30 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 31.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 31, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere:   Roxana Duminică și Adina Păltineanu

Versiunea audio min  5.15 – min 10.45

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *