40 Zile de rugăciune – Ziua 29 – Îndreptățirea prin credință și solia îngerului al treilea

Când solia îndreptățirii prin credință a fost prezentată la Sesiunea Conferinței Generale din 1888 de către Jones și Waggoner, mulți dintre cei din conducere au crezut că acceptarea și accentuarea ei va îndepărta denominațiunea noastră de la îndeplinirea misiunii pe care ne-a dat-o Dumnezeu și de la predicarea soliei îngerului al treilea. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea fusese ridicată de Domnul pentru a da lumii solia ultimei avertizări. Noi am fost chemați să înălțăm cele zece porunci ale lui Dumnezeu, inclusiv Sabatul zilei a șaptea din porunca a patra. Această însărcinare a implicat avertizarea lumii cu privire la planul lui Satana de a îndepărta pe oameni de la poruncile lui Dumnezeu și de a accepta ziua lui contrafăcută de închinare (Apocalipsa 13).

Răspunsuri la mesaj

Conducerea denominațională a luat această misiune foarte în serios. Mulți dintre ei erau în lucrare de mulți ani și credeau că știu bine ce implica această misiune. Când Jones și Waggoner au prezentat mesajele lor despre neprihănirea prin credință, conducerea denominațională nu a văzut unde se potrivea această învățătură în misiunea pe care Domnul ne-o dăduse. Ei chiar au considerat că este periculoasă.

În 1924, unui bine-cunoscut lider denominațional și președinte al Conferinței Generale, Arthur G. Daniels, i s-a cerut de către convenția de planificare strategică a asociației pastorale de la Conferința Generală  ”să pregătească o compilație a scrierilor doamnei E. G. White cu privire la subiectul neprihănirii prin credință”. (Hristos, neprihănirea noastră, p. 5) Rezultatul muncii lui Daniel a fost cartea, Christ Our Righteousness (Hristos, neprihănirea noastră). În acea carte, el a scris ceea ce credea el că a avut loc atunci când Jones și Waggoner au prezentat mesajul neprihănirii prin credință. El a împărțit răspunsul în trei clase.

Clasa 1 – Cei care au văzut o mare lumină în el și l-au acceptat cu plăcere; care au crezut că este o fază esențială a Evangheliei și au simțit că ar trebui să se pună un mare accent pe acest subiect în toate eforturile de salvare a celor pierduți. Pentru această clasă, mesajul părea a fi adevăratul secret al unei vieți biruitoare în conflictul
cu păcatul, iar marele adevăr de a fi făcuți neprihăniți prin credința în Fiul lui Dumnezeu era cea mai stringentă nevoie  a bisericii rămășiței în pregătirea pentru transformare la a doua venire.

Clasa 2. – Cu toate acestea, au fost unii care s-au simțit nesiguri cu privire la „noua învățătură”, așa cum o numeau. Ei păreau incapabili să o înțeleagă. Nu puteau ajunge la o concluzie. Ca urmare, mințile lor au fost aruncate într-o stare de perplexitate și confuzie. Ei nici nu au acceptat și nici nu au respins mesajul în acel moment.

Clasa 3 – Dar au existat și alții care s-au opus în mod hotărât prezentării mesajului. Ei susțineau că adevărul despre neprihănirea prin credință fusese recunoscut de către poporul nostru încă de la început, iar acest lucru era adevărat din punct de vedere teoretic. Din acest motiv, ei nu au văzut nici un motiv pentru a pune un accent atât de mare și o așa mare insistență asupra subiectului, așa cum o făceau susținătorii acestuia. Mai mult, ei se temeau că accentul pus asupra acestei teme a îndreptățirii prin credință ar arunca o umbră asupra doctrinelor cărora li se acordase o asemenea importanță încă de la începutul istoriei noastre denominaționale; și din moment ce ei priveau predicarea acelor doctrine distinctive ca fiind secretul puterii și creșterii mișcării, ei se temeau că dacă aceste doctrine erau umbrite de orice învățătură sau mesaj de orice fel, cauza noastră și-ar fi pierdut caracterul și forța distinctivă. Din cauza acestor temeri, ei s-au simțit datori să protejeze atât cauza și poporul prin opoziție hotărâtă. ” Hristos, neprihănirea noastră, 41-42

Ziua 29 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să te conducă pe tine și biserica ta la înțelegerea și experimentarea neprihănirii prin credință ca pregătire pentru mesajul lui Dumnezeu din zilele din urmă care va fi proclamat cu voce tare și însoțit de ploaia târzie a Duhului.
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 29 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. De ce crezi că s-a temut Conferința Generală din 1888 de mesajul neprihănirii prin credință?
 2. Cum crezi că ar fi arătat biserica dacă ar fi acceptat acest mesaj?
 3. Ca Adventiști, de ce ne temem de un mesaj care nu pare să pună puternic accentul pe lege?
 4. În ce fel legea este încă o parte a neprihănirii prin credință?
 5. Îți este teamă să „dai drumul controlului” ca nu cumva să devii asemenea celorlalte biserici care predică că nu este nevoie să ținem legea? De ce lucrul acesta nu se va întâmpla dacă manifești cu adevărat caracterul lui Hristos?
 6. Ce pași poți să faci concret pentru a căuta locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt și prin urmare manifestarea lui Hristos în tine?

Răspunsuri la mesaj

 1. Fă o listă a categoriilor din biserică ce au auzit mesajul lui Waggoner și Jones.
 2. Tu în care categorie ești?
 3. Cea de-a doua categorie nici nu a respins dar nici nu a primit mesajul . Îți amintește lucrul acesta despre versete biblice care vorbesc despre a „sta pe gard”?
 4. Care crezi că a fost diferența dintre categoria celor care au acceptat mesajul cu bucurie și i-au văzut valoarea pentru a avea o viață de biruință și celelalte categorii? (citește parabola despre tipurile de sol în Luca 8:4-15
 5. Categoria celor care au respins mesajul a avut un număr de motive pentru aceasta. De ce aceste motive sunt listate ca fiind motive sănătoase?
 6. Care din motivele prezentate pentru respingerea mesajului au fost cel mai mult în rezonanță cu modul tău dea gândi?
 7. Formulează un contraargument pentru fiecare motiv. Crezi că în cele din urmă, cei care au respins mesajul l-ar fi acceptat prin discuții și argumente? De ce acesta este un mod ineficient de a schimba părerea oamenilor în ceea ce privește lucrurile spirituale?
Ziua 29 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 30.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 30, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere:   Roxana Duminică și Adina Păltineanu

Versiunea audio  min 0.00 – min 5.15

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *