40 Zile de rugăciune – Ziua 28 – Biruință deplină prin neprihănirea Domnului Hristos

Luminează

Toți creștinii care nu experimentează în viața lor eliberarea de ispite prin Hristos, ci încearcă să o facă prin propriile lor eforturi, cerându-I lui Dumnezeu să adauge puterea Lui la eforturile lor, nu știu ce este „sarcina ușoară” la care face referire Isus în Matei 11:28-29. În schimb, viețile lor sunt apăsate de frustrare, nedumerire și sentimente de înfrângere. Isus ne cheamă să venim la El cu această povară. Dacă înveți cum să faci asta, vei găsi „odihnă”, iar umblarea ta cu Domnul va deveni mult mai „ușoară”, deoarece Isus îți dă biruința Sa și tu te odihnești în El pentru biruință.

Înainte să ajung să înțeleg și să experimentez personal realitatea de a rămâne în Hristos și de a-I permite Lui să Se manifeste în și prin mine, nu am înțeles aceste cuvinte ale Domnului Hristos. Pentru mine viața creștină era o povară și ascultarea nu era ușoară. Odată ce am ajuns să înțeleg și să experimentez prezența permanentă a Domnului Hristos, abia atunci am înțeles adevărul cuvintelor Lui : „Jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară”. El oferă aceeași experiență permanentă tuturor celor care cred în El.

Ține legătura

Acest tip de biruință în Hristos ne cere să fim în comuniune clipă de clipă cu El. Amintiți-vă că David a scris: ”Am necurmat pe DOMNUL înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin.” Psalmul 16:8. David cunoștea nevoia ca Domnul să fie „întotdeauna înaintea lui”. Nu trebuie să lăsăm comuniunea noastră cu Isus să fie întreruptă.

Putem vedea, de asemenea, că biruința pe care ne-o oferă Isus necesită o predare clipă de clipă față de El. Ori de câte ori vine o ispită, trebuie să o predăm Lui, indiferent cât de mult ne-am bucurat să cedăm acestei ispite în trecut. Predarea completă 100% este singura modalitate de a avea biruința 100%.

Ellen White a scris despre necesitatea comuniunii și a predării clipă de clipă în cuvintele:
Noi putem părăsi multe obiceiuri rele și, pentru câtva timp, putem da la o parte tovărășia lui Satana; dar, fără o legătură vie cu Dumnezeu prin predarea noastră față de El, în fiecare clipă putem fi biruiți. Fără o cunoaștere personală a lui Hristos și o comuniune continuă cu El, suntem supuși bunului plac al lui Satana și până la urmă vom împlini pretențiile lui.” Hristos Lumina Lumii, p. 324

Primirea zilnică a botezului cu Duhul Sfânt este de asemenea esențială pentru ca părtășia noastră cu Hristos să rămână neîntreruptă. Ellen White a confirmat acest lucru când a scris:

Trebuie să avem o legătură vie cu Dumnezeu. Trebuie să fim îmbrăcați cu putere de sus prin botezul Duhului Sfânt, ca să putem ajunge la un standard mai înalt; căci nu există ajutor pentru noi în nici un alt fel.” Review and Herald, 5 aprilie 1892

Ni se spune clar că botezul cu Duhul Sfânt este ceea ce ne dă o „legătură vie” cu Dumnezeu. Ni se mai spune că umplerea Duhului este absolut necesară pentru ca acest lucru să se întâmple. După cum a declarat ea, „Nu există ajutor pentru noi în niciun alt fel…”

Lectură personală în vederea discuției

Hristos — Singura noastră speranță

Mesajul neprihănirii prin credință a fost un mesaj de speranță, un mesaj de biruință, un mesaj care L-a înălțat pe Isus. L-a prezentat pe Isus ca singura noastră speranță de biruință și de a fi gata pentru întoarcerea Sa glorioasă.

Eu personal cred că Domnul transmite din nou acest mesaj poporului Său. Să nu repetăm experiența celor care au fost înaintea noastră. Fie ca noi să-L căutăm cu stăruință pe Domnul pentru o înțelegere clară a mesajului, cerându-I să ne conducă în plinătatea lui Hristos trăind în noi și manifestând neprihănirea Sa.

Generația căreia i-a fost dat acel mesaj nu l-a primit. Nici alte câteva generații care i-au urmat nu au reușit să-l primească. Provoc generația de astăzi să nu urmeze exemplul lor trist. Fie ca noi să luăm în serios chemarea lui Dumnezeu de a fi umpluți cu Duhul Său și de a experimenta manifestarea deplină a lui Hristos în viața noastră și slujirea pentru El. De aceea Domnul  ne așteaptă.

Domnul Hristos așteaptă cu mult dor să Se manifeste în Biserica Sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai Săi. Parabolele Domnului Hristos, 69

Hristos așteaptă manifestarea Lui Însuși în poporul Său. El nu așteaptă ca ei să devină pur și simplu „ca El”. Nu, El așteaptă ca El Însuși să Se manifeste și să fie văzut. El așteaptă, de asemenea, ”reproducerea perfectă” a caracterului Său în poporul Său. El nu așteaptă ca noi să reproducem caracterul Său în noi înșine pentru El. Nu, El așteaptă ca noi să-I permitem Lui să reproducă în noi caracterul Său, trăind neprihănirea Sa în noi. Aceste lucruri se pot întâmpla doar pe măsură ce înțelegem și experimentăm mesajul neprihănirii prin credință prezentat în 1888.

Waggoner a descris această experiență după cum urmează:

Iată care este secretul puterii. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel căruia i s-a dat toată puterea în Cer și pe pământ, este Cel care face lucrarea. Dacă El trăiește în inimă pentru a face lucrarea, este o laudă dacă spunem că pot fi obținute mereu biruințe? Da, este laudă; dar ne lăudăm în Domnul și aceasta este îngăduită.” Lessons on Faith, 4

Odată ce descoperi acest adevăr uimitor de a experimenta neprihănirea lui Hristos, viața ta nu va mai fi niciodată aceeași. Viața ta va fi plină de bucurie și pace. Vei vedea biruințe pe care anterior le considerai imposibil de obținut. Isus va fi totul pentru tine. Vei ști din experiență ce a vrut să spună Pavel când a scris: „Hristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:27).

Ziua 28 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să conducă biserica la înțelegerea și experimentarea biruinței depline asupra ispitei prin credința în ascultarea fără pată a Domnului Hristos
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 28 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)

Luminează, Ține legătura

 1. Ce anume te surprinde în afirmația autorului că noi nu putem să-I cerem lui Dumnezeu să adauge efortul Lui la efortul nostru pentru a lupta cu păcatul și ispita?
 2. În ce fel putem găsi echilibrul între lucrarea lui Dumnezeu în noi și puterea voinței?
 3. Povara ușoară despre care vorbește Matei 11: 28-29 este realitate în viața ta? Dacă nu este, de ce crezi că nu este?
 4. Autorul vorbește despre rămânerea în Hristos în legătură cu povara ușoară, în ce fel acestea sunt legate?

Hristos – Singura noastră speranță

 1. Ce ne-a învățat mesajul neprihănirii prin credință?
 2. Ce fel de mesaj este mesajul neprihănirii prin credință?
 3. Care este cuvântul cheie, pe care pune accentul autorul când vorbește despre rezultatele locuirii lui Hristos în noi? De ce folosește acel cuvânt?
 4. În ce fel se schimbă umblarea creștină când Hristos se manifestă în noi? Crezi lucrul acesta pentru viața ta?
 5. Ce înseamnă „Hristos în voi, nădejdea slavei”?
 6. Care este rezultatul când Hristos se manifestă în poporul Lui?
 7. În ce fel crezi că biserica ta ar fi diferită dacă toți L-ar manifesta pe Hristos?
Ziua 28 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 29.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 29, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere:   Roxana Duminică și Adina Păltineanu

Versiunea audio  min 54.50 – min 1h 02. 07

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *