40 Zile de rugăciune – Ziua 10 – Hristos trăiește în cel credincios – continuare

Hristos trăind în cel credincios prin umplerea cu Duhul Sfânt are ca rezultat formarea caracterul lui Hristos pe deplin în el. Duhul Sfânt produce „roada Duhului” atunci când locuiește în noi (Galateni 5:22-23). Acest minunat rod al caracterului va fi manifestat în viață din ce în ce mai abundent pe măsură ce Duhul va stăpâni din ce în ce mai mult asupra vieții. Duhul va prelua în așa măsură controlul asupra credinciosului, încât acesta va deveni ca Isus în toate privințele (1 Ioan 3:2). Ellen White a descris foarte frumos acest lucru în următoarea declarație:

Orice ascultare adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta. Și dacă noi consimțim, El Se va identifica în așa măsură cu gândurile și cu țintele noastre, încât va lega inima și mintea noastră cu voința Sa, astfel că, atunci când ascultăm de El, vom împlini propriile îndemnuri. Voința, înnobilată și sfințită, își va găsi cea mai mare plăcere în slujirea Lui. Când Îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum avem privilegiul să-L cunoaștem, viața noastră va fi o viață de continuă ascultare. Prin aprecierea caracterului lui Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, păcatul va ajunge pentru noi ceva odios. (Sublinierea autorului) Hristos Lumina Lumii, p. 668

Botezul cu Duhul Sfânt va aduce cu sine împlinirea promisiunii lui Hristos că cei credincioși vor face și ei „lucrările” pe care le-a făcut El și chiar altele și mai mari (Ioan 14:12). Hristos va face și astăzi aceleași lucrări prin cei credincioși, așa cum a făcut atunci când a umblat pe acest pământ acum 2.000 de ani. Aceasta se întâmplă atunci când credinciosul primește botezul cu Duhul Sfânt și continuă să umble în Duhul. De fapt, Isus a spus că urmașii Lui vor face „lucrări mai mari”, deoarece lucrările Lui vor fi manifestate prin fiecare credincios care Îl primește pe deplin prin botezul zilnic cu Duhul Sfânt. Într-un sens foarte real, fiecare credincios Îl reflectă pe Hristos în lume. Noi devenim gura lui Hristos, mâinile lui Hristos, picioarele lui Hristos, făcând chiar lucrările pe care El le-a făcut: predicarea, vindecarea, scoaterea demonilor, învățarea, etc.

Hristos este exemplul nostru în toate lucrurile. Fiecare cuvânt pe care El l-a rostit și fiecare lucrare pe care a făcut-o nu El era Cel care le vorbea sau le făcea. El era pur și simplu un vas gol în care Tatăl Său locuia prin Duhul Sfânt. Din această cauză Isus a spus despre Sine:

Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.” Ioan 14:10

Lectură personală în vederea discuției:

Experiența noastră trebuie să fie asemănătoare cu cea a Domnului Hristos. Prin locuirea Duhului Sfânt, Isus trebuie să trăiască în noi, să vorbească prin noi și să lucreze prin noi. Primirea zilnică a botezului cu Duhul Sfânt îi dă posibilitatea lui Hristos să trăiască viața Sa neprihănită de ascultare în și prin noi. Biruința noastră personală asupra ispitei și a păcatului este pur și simplu victoria lui Hristos trăită în viețile noastre. Drept urmare, neprihănirea Lui va fi văzută în noi atunci când alegem să-L lăsăm să-și manifeste viața Lui neprihănită în noi și să credem că El o va face. Aceasta este neprihănirea prin credință.

Aceasta este „descoperirea fiilor lui Dumnezeu” pe care o așteaptă întreaga fire (Romani 8:19). Când aceasta se va întâmpla în plinătatea sa, pământul va fi luminat de slava caracterului  lui Dumnezeu și va veni sfârșitul (Apocalipsa 18:1).  Această manifestare deplină a lui Hristos este și ceea ce așteaptă Hristos .

Domnul Hristos așteaptă cu mult dor să Se manifeste în Biserica Sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai Săi.” Parabolele Domnului Hristos, p. 69

Observați în această declarație a Ellen-ei White că Domnul Hristos nu așteaptă ca tu și cu mine să devenim pur și simplu ca Isus prin copierea stilului Său de viață. Nu, Hristos așteaptă manifestarea Lui „Însuși” în noi. De asemenea, rețineți că nu trebuie să reproducem caracterul lui Hristos pentru El. Nu, El trebuie să reproducă caracterul Său în noi pentru noi.

Ziua 10  Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Pentru ca Dumnezeu să conducă biserica și pe tine personal la a experimenta locuirea lăuntrică a prezenței vii a lui Hristos în fiecare zi
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 10 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Ale cui dorințe vor fi cele pe care credinciosul plin de Duhul Sfânt le dezvoltă? • Filipeni 2:5
 2. Care două dorințe arzătoare ale lui Hristos le va primi credinciosul plin de Duhul Sfânt? • Psalmul 40:7-8 • Luca 19:10
 3. Scrieți o listă cu alte calități pe care le-a avut Isus și pe care le va avea și credinciosul umplut cu Duhul Sfânt. • Galateni 5:22-23
 4. Cum descrie Ellen White schimbarea care se produce în cel credincios când acesta primește botezul cu Duhul Sfânt?
 5. Ce a spus Isus că vor face urmașii Săi? • Ioan 14:12
 6. Ce se va întâmpla pe pământ când fiii lui Dumnezeu se vor arăta? • Apocalipsa 18:1
 7. Ce înseamnă pentru tine această afirmație: „Hristos nu așteaptă ca tu și cu mine să devenim ca El prin copierea stilului Său de viață. Nu, Hristos așteaptă să se manifeste „El Însuși” în noi”?
 8. Ce este slava lui Dumnezeu? • Exodul 33:18-19 • 2 Corinteni 3:18
Ziua 10 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 11.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 11, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere: Roxana Duminică

Versiunea audio min 06.00 – min 12.27

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *