40 Zile de rugăciune – Ziua 9 – Hristos trăiește în cel credincios

Când credinciosul primește botezul cu Duhul Sfânt, el Îl primește de fapt pe Hristos mai deplin în viața sa. Mai mult decât atât, Hristos trăind pe deplin în viața cuiva este singura modalitate de a experimenta neprihănirea Sa în viață. Prin urmare, experiențele botezului cu Duhul Spirit, trăirea lui Hristos în credincios și neprihănirea prin credință sunt toate strâns legate între ele.

Isus trăiește în credinciosul care este umplut cu Duhul Sfânt

Ioan ne spune că cei credincioși care vor trăi când va veni Hristos vor fi „asemenea” Lui (1 Ioan 3:2). Cât de asemenea lui Hristos vom deveni? Cuvântul grecesc tradus „ca” înseamnă „exact ca” El. Cum se poate întâmpla asta? Prin botezul zilnic cu Duhul Sfânt, Isus își va trăi viața în noi. Pavel a descris acest lucru când a scris:

Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” Galateni 2:20

Prin umplerea cu Duhul Sfânt, Hristos va veni și va trăi în fiecare dintre noi. În textul de mai sus, Pavel a afirmat clar că, deși era încă în viață, nu el era cel care „trăia”. Nu, Hristos era Cel care trăia de fapt „viața” în el.

În mai multe declarații, Pavel a învățat acest adevăr despre Hristos care trăiește în credincios.

Pe voi înșivă încercaţi-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercaţi-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați.” 2 Corinteni 13:5

Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi!” Galateni 4:19

În versetul de mai sus, Pavel se referea la procesul prin care Hristos se manifestă (sau ia chip) deplin în credincios.

Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei.” Coloseni 1:27

Isus trăind în noi este singura noastră speranță de a manifesta pe deplin slava sau caracterul Lui în viața noastră.

Lectură personală în vederea discuției:

Făgăduința lui Isus

Isus a făcut o promisiune minunată ucenicilor Săi pe când era gata să-i părăsească. El a promis că venirea Duhului Sfânt va avea ca rezultat locuirea lui Isus în ei.

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” Ioan 14:16-18 (Sublinierea autorului)

Aici, Isus a declarat clar că El Se va „întoarce” la ucenicii Săi prin Duhul Sfânt. Aceasta a avut loc în ziua Cincizecimii când ucenicii au primit botezul cu Duhul Sfânt. Așadar prin umplerea Duhului, Hristos trăiește cel mai deplin în urmașii Săi.

Beneficiile

Deoarece Hristos trăiește în credinciosul umplut cu Duhul Sfânt, acesta va avea gândul lui Hristos (1 Corinteni 2:16; Filipeni 2:5). El va avea și alte atribute ale lui Hristos:

 • va iubi ce-I place Lui și va urî ce nu-I place Lui
 • Dragostea Lui pentru neprihănire
 • Ura lui față de păcat
 • Dorința Lui de a asculta de Tatăl (Psalmul 40:7-8)
 • Pasiunea lui pentru suflete (Luca 19:10)

Pavel ne-a spus că înțelepciunea, neprihănirea și sfințenia lui Hristos sunt ale noastre ca și creștini plini de Duh (1 Corinteni 1:30) – fiecare virtute și calitate a Domnului Hristos. Trebuie să devenim din ce în ce mai mult ca Domnul Hristos în fiecare zi, pe măsură ce suntem schimbați după „chipul Său din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18).

Ziua 9  Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Pentru ca Dumnezeu să conducă biserica și pe tine personal la a experimenta locuirea lăuntrică a prezenței vii a lui Hristos în fiecare zi
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 9 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Potrivit cu textele următoare, ce se întâmplă în viața credinciosului atunci când primește botezul cu Duhul Sfânt: • Ioan 14:17-18 • 1 Ioan 3:24?
 2. Cum interpretezi această afirmație în relație cu propria ta viață spirituală: ”experiența botezului du Duhul Sfânt, Hristos locuind în cel credincios, și neprihănirea prin credință sunt strâns legate”?
 3. Atunci când va veni Isus, cu cine vor semăna cei credincioși? • 1 Ioan 3:2
 4. Ce înseamnă să fii ca Isus?
 5. Cum a descris Pavel relația lui cu Hristos? • Galateni 2:20
 6. Cum ai descrie tu relația ta cu Isus?
 7. Dacă aplici Galateni 2.20 la viața ta, ce înseamnă ca Hristos să fie Cel care „trăiește” cu adevărat în tine?
Ziua 8 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-i lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 10.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 10, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere: Roxana Duminică

Versiunea audio min 00.00 – min 06.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *