40 Zile de rugăciune – Ziua 7 – Botezul cu Duhul Sfânt -continuare

Nu-l lăsați pe Satana să vă inducă în eroare

Deoarece Satana se teme de această experiență în viața credinciosului mai mult decât orice, el a răspândit multă dezinformare și confuzie cu privire la ceea ce se întâmplă atunci când o persoană primește botezul cu Duhul Sfânt. El știe că botezul cu Duhul Sfânt va frânge puterea lui în viața credinciosului, iar mărturia puternică pentru Isus Hristos care va rezulta va pune capăt lucrării lui Satana pe planeta pământ. Din acest motiv, el a făcut tot ce a putut pentru a încurca această învățătură și pentru a-i face pe mulți creștini sinceri să o înțeleagă greșit – și chiar să fie suspicioși față de ea.

”Nu există nimic de care Satana se teme atât de mult decât de faptul ca poporul lui Dumnezeu să deschidă calea, înlăturând orice piedică, astfel încât Domnul să-și poată revărsa Duhul Său peste o biserică care lâncezește și o adunare nepocăită. Când va fi pregătită calea pentru Duhul lui Dumnezeu, binecuvântarea va veni”. Review and Herald, 22 martie 1887

Primirea botezului cu Duhul nu implică neapărat o experiență foarte emoțională. Se poate ca cineva să simtă sau nu ceva în momentul căutării umplerii cu Duhul Sfânt. Totuși, Duhul Se va face cunoscut celui în care locuiește. Prezența Lui va începe să schimbe viața credinciosului din interiorul inimii sale. O nouă putere pentru biruință și slujire va fi manifestată.

Dumnezeu dorește să le ofere copiilor Săi această minunată experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Totuși, pentru a primi, trebuie să cerem cu credință, crezând că El o va dărui. În al doilea rând, trebuie să fim dispuși să ne dăruim cu totul lui Dumnezeu.

„Inima trebuie să fie golită de orice întinare și curățită pentru ca Duhul Sfânt să locuiască în ea. Prin mărturisirea și părăsirea păcatului, prin rugăciune stăruitoare și consacrarea lor lui Dumnezeu, primii ucenici s-au pregătit pentru revărsarea Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii.” Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 507

Lectură personală în vederea discuției:

Căutați botezul cu Duhul în fiecare zi

Un alt punct foarte important este că trebuie să reînnoim această umplere în fiecare zi. Pavel a spus: „Eu mor în fiecare zi” (1 Corinteni 15:31). Moartea eului și umplerea Duhului este o experiență zilnică. Nu este o experiență „o dată pentru totdeauna”. Pavel ne spune că „omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi” (2 Corinteni 4:16). Avem nevoie de reînnoirea Duhului lui Dumnezeu în fiecare zi a vieții noastre. De asemenea, porunca lui Pavel „să fim plini de Duhul” (Efeseni 5:18) este un verb la timpul continuu în limba greacă ceea ce însemnă că trebuie să continuăm să fim umpluți cu Duhul în fiecare zi.

Prin această umplere, credinciosul este condus de Duhul. Pavel a scris despre importanța faptului ca aceasta să fie o experiență zilnică când a spus: „Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu”. Romani 8:14

În acest verset, din nou vedem că forma verbală în limba greacă este acțiune continuă. Pavel spune: „Toți cei care continuă să fie conduși zilnic de Duhul lui Dumnezeu”. Astfel, trebuie să primim Duhul în fiecare zi pentru a fi conduși de El în fiecare zi.

Hristos este exemplul nostru în toate lucrurile. Observați ce a scris Ellen White despre botezul Duhului în viața de zi cu zi a lui Hristos.

El primea zilnic un nou botez cu Duhul Sfânt. În zorii fiecărei noi zile, Domnul se deștepta din somnul Său, iar sufletul și buzele Sale erau unse cu har, pe care să-l poată împărți și altora.” Parabolele Domnului Hristos, p.139

Beneficiile primirii botezului cu Duhul Sfânt

Botezul cu Duhul Sfânt dă putere mărturiei noastre și aduce roadele caracterului lui Hristos în viață. Pavel a vorbit despre aceasta când a scris:

Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” 2 Corinteni 3:18

Slava lui Dumnezeu este caracterul Său (Exod 33:18-19). Pavel a spus că cel credincios va crește în caracterul lui Hristos, „din slavă în slavă” (2 Corinteni 3:18) prin Duhul Domnului care locuiește în el. Umplerea cu Duhul lui Dumnezeu vă va „face desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor!” (Evrei 13:21).

Ellen White a reafirmat dezvoltarea caracterului celui care este umplut cu Duhul, când a scris:

Când ia inima în stăpânire, Duhul lui Dumnezeu transformă viața. Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, umilința și pacea iau locul mâniei, invidiei și certurilor. Bucuria ia locul întristării, iar fața oglindește lumina cerească. ” Hristos Lumina Lumii, p. 173

Ziua 7  Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Pentru călăuzirea lui Dumnezeu ca biserica și tu însuți să experimentați o slujire zilnică a lui Isus, plină de Duhul Sfânt
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 7 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Care este una dintre cele mai mari temeri ale lui Satana?
 2. Ce trebuie să facem pentru a putea primi botezul cu Duhul?
 3. Cât de des ar trebui să căutăm botezul cu Duhul Sfânt conform textului din Efeseni 5:18?
 4. Care sunt beneficiile primirii botezului cu Duhul Sfânt?
 5. Enumerați atitudinile și comportamentele din următoarele texte despre care Pavel ne avertizează și care ne pot face să-l întristăm pe Duhul Sfânt? • Efeseni 4:25-32 • 1 Tesaloniceni 5:14-19, 21.
 6. Cum ți-a transformat Duhul lui Dumnezeu viața?
 7. Care sunt beneficiile primirii botezului?
 8. Cum ați experimentat creșterea în asemănarea caracterului lui Hristos?
 9. Ce acțiuni puteți întreprinde pentru a experimenta în mod continuu creșterea în Hristos?
Ziua 7 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-i lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 8.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 8, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere: Roxana Duminică

Versiunea audio 1h 09.55 – 1h 17.28

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *