Ziua 3 – Botezul cu Duhul Sfânt

Îl îndrept pe cititor către cartea mea Botezul cu Duhul Sfânt, pentru un studiu mai aprofundat al subiectului botezului cu Duhul Sfânt. Dacă ați citit cartea, capitolul acesta va fi doar o recapitulare. Totuși, pentru beneficiul celor care nu au citit-o, am considerat că este necesar să includ aici acest capitol.


A înțelege și a experimenta botezul cu Duhul Sfânt este esențial pentru creștin pentru a putea experimenta prezența continuă a lui Hristos în viața noastră. Doar atunci când Hristos trăiește în noi, neprihănirea Sa va fi manifestată. Dacă nu înțelegem și nu experimentăm botezul cu Duhul Sfânt, nu ne vom bucura de plinătatea lui Hristos care trăiește în noi, nu vom avea neprihănirea Lui manifestată în noi și nici biruințele necesare pentru a deveni exact ca Isus și a fi pregătiți pentru a doua Sa venire (1 Ioan 3:2). De asemenea, slujirea noastră pentru El va fi mai puțin rodnică.

Planul lui Satana

Satana nu vrea ca noi să înțelegem sau să experimentăm botezul cu Duhul Sfânt. Ellen White era conștientă de mijloacele lui Satana de a împiedica primirea acestui dar de către poporul lui Dumnezeu.

Deoarece lucrarea Duhului Sfânt este de o importanță vitală pentru biserica lui Hristos, unul dintre planurile lui Satana este ca, prin rătăcirile extremiștilor și ale fanaticilor, să arunce ocară asupra lucrării Duhului și să-l facă pe poporul lui Dumnezeu să neglijeze acest izvor al puterii pe care Însuși Domnul l-a prevăzut” Tragedia Veacurilor, VIII

Botezul cu Duhul Sfânt descrie pur și simplu o umplere specială cu Duhului Sfânt în viața credinciosului. Acest botez se mai numește și umplere sau ungere cu Duhul Sfânt și a fost disponibil pentru creștini încă din ziua Cincizecimii, acum 2 000 de ani. Petru a asociat revărsarea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii cu profeția „ploii timpurii” din Ioel (Fapte 2:16-21).

Promisiunea și exemplul lui Isus

Isus a promis că Tatăl va da Duhul Sfânt tuturor celor care vor cere (Luca 11:13). Pavel ne spune că primim acest dar prin credință (Galateni 3:14). Primirea acestui dar este atât de importantă încât Pavel ne poruncește „să fim plini de Duhul” (Efeseni 5:18). Aceasta nu este doar o opțiune; este o necesitate dacă credinciosul dorește cu seriozitate să experimenteze eliberarea deplină pe care o oferă Evanghelia lui Isus Hristos.

Isus este exemplul nostru în toate lucrurile. În viața Sa vedem botezul cu Duhul Sfânt ca un eveniment special, separat, care urmează botezului Său cu apă. Acest eveniment L-a echipat pentru biruință asupra Satanei. A fost, de asemenea, o ungere specială pentru slujire (Luca 4:18-19).

Experiența lui Hristos este un model divin pentru fiecare creștin. Hristos a fost „născut” din Duhul (Luca 1:35). El a fost condus de Duhul în copilăria și în tinerețea Sa (Luca 2:52). El a primit botezul cu apă, care a fost urmat de botezul cu Duhul Sfânt, ca răspuns la rugăciunea Sa (Luca 3:21-22). Din acel moment și în continuare, El a fost plin de Duhul Sfânt (Luca 4:1). După această experiență de botez cu Duhul Spirit (umplerea sau ungerea cu Duhul Sfânt), El a fost pregătit să se confrunte cu Satana și să obțină marile Sale victorii asupra acestui dușman (Luca 4:2-13). El a mers înainte pentru a sluji prin puterea Duhului din acea zi înainte (Luca 4:14; Fapte 10:38).

Experiența fiecărui credincios trebuie să urmeze exemplul lui Hristos. Creștinul este mai întâi născut din Duhul și apoi botezat în apă (Ioan 3:5-8). Cu toate acestea, botezul cu apă nu este suficient; este numai începutul. Credinciosul trebuie de asemenea să fie botezat sau umplut cu Duhul Sfânt (Luca 3:16, Fapte 1:4-5). Acest botez cu Duhul a devenit disponibil începând din ziua Cincizecimii. Umplerea cu Duhul este necesară pentru ca credinciosul să aibă puterea de a trăi o viață biruitoare și de a mărturisi cu succes pentru Hristos (Fapte 1:8)

Isus a spus că cel credincios va face „lucrările” pe care le-a făcut El și chiar „lucrări mai mari” (Ioan 14:12). Când Isus era pe pământ, El putea fi doar într-un loc la un moment dat. Cu toate acestea, după ce S-a înălțat la Tatăl Său, prin Duhul Sfânt, El a putut să fie în multe locuri de pe pământ, prin locuirea lăuntrică în urmașii Săi (1 Ioan 3:24; Ioan 14:16-18). Prin urmare, Isus dă putere credinciosului să facă aceleași lucrări pe care le-a făcut El prin Duhul Sfânt, iar aceste lucrări vor fi mai mari pentru că sunt mai răspândite și mai puternice.

Împlinirea făgăduinței lui Isus a fost văzută în ziua Cincizecimii și în zilele următoare. Evanghelia era propovăduită, suflete erau câștigate, unitate și bucurie se vedeau în credincioși, iar bolnavii erau vindecați (Fapte 2:46-47; 5:15-16). Acesta a fost același tip de slujire ca și lucrarea lui Isus.

Primirea botezului Duhului Sfânt după Cincizecime

Nu toți credincioșii au fost prezenți la Cincizecime. O întrebare practică ar putea fi: „Cum au primit credincioșii botezul cu Duhul după Cincizecime?” Răspunsul se găsește în cartea Faptele Apostolilor. În câteva ocazii, Duhul a căzut peste un grup de oameni, în timp ce Petru le vorbea (Fapte 10:44-46; 11:15-17). De asemenea, se pare că Dumnezeu a condus biserica să primească botezul cu Duhul într-un mod mai organizat, prin punerea mâinilor (Fapte 8:12-17; 19:1-6).

Observați în Fapte 8, oameni din Samaria au fost conduși de Duhul să-L accepte pe Hristos și să fie botezați. Cu toate acestea, ei nu primiseră botezul cu Duhul Sfânt. Petru și Ioan au venit la ei din Ierusalim cu scopul specific de a pune mâinile peste ei și de a se ruga pentru botezul și ungerea cu Duhul Sfânt. Acesta este un indiciu clar că botezul cu apă și botezul cu Duhul sunt două experiențe separate. Duhul este cel care conduce o persoană să-L accepte pe Hristos și să fie botezat în apă. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare diferită care trebuie căutată separat atunci când oamenii devin conștienți de necesitatea ei. Vedem în Fapte că Pavel a primit și el botezul Duhului prin punerea mâinilor și rugăciune (Fapte 9:17). În cazul lui Pavel, el a primit botezul cu Duhul Sfânt înainte de botezul în apă. Cel care face rugăciunea cu punerea mâinilor ar trebui să fie un credincios care a primit deja botezul cu Duhul Sfânt.

Când un creștin cere rugăciune primirea botezului cu Duhul Sfânt, ar trebui să fie înălțată o rugăciune simplă care cere împlinirea promisiunii lui Dumnezeu odată cu punerea mâinilor asupra celui care solicită.

Un credincios care dorește botezul cu Duhul Sfânt nu trebuie neapărat să aibă pe cineva care să se roage pentru el cu punerea mâinilor. Când am început să împărtășesc această învățătură cu biserica noastră, unul dintre membri a decis chiar în acea seară să caute botezul cu Duhul Sfânt. Ea s-a rugat stăruitor ca Dumnezeu să o umple cu Duhul Său. Ea mi-a spus mai târziu că a simțit peste ea cea mai mare pace pe care a experimentat-o vreodată.

Dumnezeu nu S-a limitat la o singură metodă de primire a botezului cu Duhul Sfânt. Cred însă că ceremonia specială a rugăciunii cu punerea mâinilor este o modalitate minunată de a căuta umplerea Duhului. Este întotdeauna o binecuvântare specială să împărtășești această experiență sacră cu un tovarăș de credință.

Dumnezeu cheamă pe fiecare credincios să primească botezul cu Duhul Sfânt

Ellen White a declarat cu mulți ani în urmă:

Lucrul de care avem nevoie este botezul cu Duhul Sfânt. Fără el, noi nu suntem mai apți să mergem în lume decât au fost ucenicii după răstignirea Domnului lor.” Review and Herald, 18 februarie 1890

Imprimați în inima tuturor nevoia botezului cu Duhul Sfânt, a sfințirii membrilor bisericii, așa încât ei să fie vii, să crească și să aducă rod, fiind plantați de Dumnezeu.” Mărturii pentru biserică, Vol. 6, p. 86

Citind declarațiile lui Ellen White despre botezul cu Duhul Sfânt, este clar că ea a văzut importanța acestuia și a îndemnat pe fiecare credincios să caute această locuire a Lui în ei. Era clar pentru ea că botezul cu Duhul Sfânt era esențial pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să fie încheiată în viața poporului Său și pe acest pământ. Aceste afirmații indică, de asemenea, că cel credincios nu primește automat botezul cu Duhul Sfânt la convertire sau când este botezat în apă. Dacă ar fi așa, Ellen White nu le-ar fi spus credincioșilor că aceasta era o experiență de care aveau nevoie.

Dumnezeu a căutat din nou să atragă atenția bisericii noastre asupra acestei experiențe foarte importante în primăvara anului 1928, când fratele LeRoy Froom a fost condus să prezinte acest subiect delegaților și lucrătorilor de la departamentele insitutelor care se țineau la fiecare patru ani împreună cu sesiunile uniunii de conferințe. Din aceste prezentări a rezultat cartea, Venirea Mângâietorului.

Referindu-se la neglijarea noastră de a înțelege și de a primi botezul cu Duhul Sfânt, LeRoy Froom a declarat:
Sunt convins că aceasta este gafa noastră colosală. Mărturisesc că a fost și a mea. Nu trebuie să „mergem” până nu suntem înzestrați. … Orice slujire adevărată începe cu Cincizecimea noastră personală.” Venirea Mângâietorului, p. 94

Froom a continuat:

Căci există o experiență mai mare și mai înaltă decât pasul inițial prin care Duhul Sfânt descoperă mai întâi păcatul și dă naștere unei noi vieți în suflet, iar aceasta constă în a fi umplut cu Duhul Sfânt. În lipsa acestui lucru, mărturia cuiva este slabă, iar viața spirituală, doar parțială.Din păcate, mulți dintre cei de astăzi au ajuns până la botezul pocăinței, dar nu mai departe.” Ibid.142-143

Studiul lui Froom l-a făcut să înțeleagă că „botezul pocăinței”, care se referă la botezul cu apă, nu era suficient. El a concluzionat că umplerea cu Duhul Sfânt este, de asemenea, necesară pentru ca în timpul necazului dinainte de venirea lui Hristos, credinciosul să fie biruitor .

Este o relație în care putem sau nu să intrăm, deși suntem îndemnați, da, chiar avem poruncă divină, în Efeseni 5; și rezista în timpul când nu va exista mijlocirea Marelui Preot, când îndurarea va înceta și nu va mai fi iertare pentru păcate, trebuie să intrăm în această relație.” IBID., 170

Nu-l lăsați pe Satana să vă inducă în eroare

Deoarece Satana se teme de această experiență în viața credinciosului mai mult decât orice, el a răspândit multă dezinformare și confuzie cu privire la ceea ce se întâmplă atunci când o persoană primește botezul cu Duhul Sfânt. El știe că botezul cu Duhul Sfânt va frânge puterea lui în viața credinciosului, iar mărturia puternică pentru Isus Hristos care va rezulta va pune capăt lucrării lui Satana pe planeta pământ. Din acest motiv, el a făcut tot ce a putut pentru a încurca această învățătură și pentru a-i face pe mulți creștini sinceri să o înțeleagă greșit – și chiar să fie suspicioși față de ea.

De nimic nu se teme Satana mai mult decât de faptul că poporul lui Dumnezeu va îndepărta orice obstacol și va pregăti calea pentru ca Domnul să poată revărsa Duhul Sfânt asupra  unei bisericii care lâncezește și a unei adunări nepocăite. Când va fi pregătită calea pentru Duhul lui Dumnezeu, binecuvântarea va veni”. Review and Herald, 22 martie 1887

Primirea botezului cu Duhul nu implică neapărat o experiență foarte emoțională. Se poate ca cineva să simtă sau nu ceva în momentul căutării umplerii cu Duhul Sfânt. Totuși, Duhul Se va face cunoscut celui în care locuiește. Prezența Lui va începe să schimbe viața credinciosului din interiorul inimii sale. Va fi manifestată o nouă putere pentru biruință și slujire .

Dumnezeu dorește să le ofere copiilor Săi această minunată experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Totuși, pentru a primi, trebuie să cerem cu credință, crezând că El o va dărui. În al doilea rând, trebuie să fim dispuși să ne dăruim cu totul lui Dumnezeu.

Inima trebuie să fie golită și curățată de orice întinare, pentru ca Duhul Sfânt să locuiască în ea. Cu ocazia Cincizecimii, primii ucenici s-au pregătit pentru revărsarea Duhului Sfânt, mărturisindu-și păcatele și renunțând la ele, rugându-se și consacrându-se lui Dumnezeu.” Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 507

Căutați botezul cu Duhul în fiecare zi

Un alt punct foarte important este că trebuie să reînnoim această umplere în fiecare zi. Pavel a spus: „Eu mor în fiecare zi” (1 Corinteni 15:31). Moartea eului și umplerea Duhului este o experiență zilnică. Nu este o experiență „o dată pentru totdeauna”. Pavel ne spune că „omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi” (2 Corinteni 4:16). Avem nevoie de reînnoirea Duhului lui Dumnezeu în fiecare zi a vieții noastre. De asemenea, porunca lui Pavel „să fim plini de Duhul” (Efeseni 5:18) este un verb la timpul continuu în limba greacă ceea ce însemnă că trebuie să continuăm să fim umpluți cu Duhul în fiecare zi.

Prin această umplere, credinciosul este condus de Duhul. Pavel a scris despre importanța faptului ca aceasta să fie o experiență zilnică când a spus: „Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu”. Romani 8:14

În acest verset, din nou vedem că forma verbală în limba greacă este acțiune continuă. Pavel spune: „Toți cei care continuă să fie conduși zilnic de Duhul lui Dumnezeu”. Astfel, trebuie să primim Duhul în fiecare zi pentru a fi conduși de El în fiecare zi.

Hristos este exemplul nostru în toate lucrurile. Observați ce a scris Ellen White despre botezul Duhului în viața de zi cu zi a lui Hristos.

El primea zilnic un nou botez cu Duhul Sfânt. În zorii fiecărei noi zile, Domnul se deștepta din somnul Său, iar sufletul și buzele Sale erau unse cu har, pe care să-l poată împărți și altora.” Parabolele Domnului Hristos, p.139

Beneficiile primirii botezului cu Duhul Sfânt

Botezul cu Duhul Sfânt dă putere mărturiei noastre și aduce roadele caracterului lui Hristos în viață. Pavel a vorbit despre aceasta când a scris:

Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” 2 Corinteni 3:18

Slava lui Dumnezeu este caracterul Său (Exod 33:18-19). Pavel a spus că cel credincios va crește în caracterul lui Hristos, „din slavă în slavă” (2 Corinteni 3:18) prin Duhul Domnului care locuiește în el. Umplerea cu Duhul lui Dumnezeu vă va „face desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor!” (Evrei 13:21).

Ellen White a reafirmat dezvoltarea caracterului celui care este umplut cu Duhul, când a scris:

Când ia inima în stăpânire, Duhul lui Dumnezeu transformă viața. Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, umilința și pacea iau locul mâniei, invidiei și certurilor. Bucuria ia locul întristării, iar fața oglindește lumina cerească. ” Hristos Lumina Lumii, p. 173

Noi putem să-L întristăm pe Duhul Sfânt

Sunt lucruri pe care le putem face care vor întrista pe Duhul Sfânt (Efeseni 4:30). Dacă nu Îl căutăm zilnic și nu cooperăm cu El, mergând acolo unde ne conduce El, puterea Lui va scădea, iar experiența noastră creștină se va slăbi.

Dumnezeu nu ne obligă să facem nimic. Când primim botezul cu Duhul, El va avea un impact mai mare în viețile noastre. Vom simți îndemnurile Lui mai puternic. Duhul va pune zilnic în inimile noastre dorința de a asculta de Dumnezeu. El ne va chema să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm mai mult. Duhul ne va face să începem să iubim neprihănirea și să urâm păcatul. Cu toate acestea, suntem întotdeauna liberi să ignorăm îndemnurile Lui. Când facem asta, începem procesul de „mâhnire” sau de „stingere” a Duhului. Pavel a oferit sfaturi foarte practice în multe secțiuni ale Scripturii despre cum să evităm acest lucru. Sfaturile practice ale lui Pavel pentru credincios cu privire la trăirea vieții creștine sunt menite să ne ajute să menținem plinătatea Duhului în viața noastră. Două exemple de astfel de sfaturi se găsesc în Efeseni 4:25-32 și 1 Tesaloniceni 5:14-19.

Pavel știa că Duhul lui Dumnezeu care locuiește în credincios îl va îndemna să facă lucrurile enumerate în aceste versete. Dacă refuzăm să ne supunem îndemnului Lui, vom fi în pericol să „mâhnim” și să „stingem” Duhul.

Dacă descoperi că L-ai întristat pe Duhul Sfânt, nu te descuraja. În schimb, cere-I lui Dumnezeu să te ierte (1 Ioan 1:9), și El o va face. Apoi roagă-L pe Dumnezeu să te umple din nou cu Duhul Său și El o va face (Luca 11:13). Cere-L cu credință și vei primi (Galateni 3:14).

David știa că Dumnezeu era îndurător. El săvârșise păcatele adulterului și crimei. El se îndepărtase de la îndemnurile Duhului lui Dumnezeu în viața sa când a comis aceste fapte teribile. Cu toate acestea, când a fost convins de păcatul său de către Duhul Sfânt, s-a întors la Dumnezeu în rugăciune (Psalmul 51). Rețineți în special aceste cuvinte:
Întoarce-Ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele! Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic! Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință.” Psalmul 51:9-12

Când descoperim că ne-am îndepărtat de la Dumnezeu, nu trebuie să lăsăm să treacă nici un alt moment fără să ne mărturisim păcatul, fără să acceptăm iertarea lui Dumnezeu și să cerem promisiunea de a primi Duhul Sfânt pentru a ne reînnoi viața așa cum a făcut David. Atunci vom fi din nou întăriți în omul „din lăuntru” pentru a-l învinge pe Satana (Efeseni 3:16-19).

Pentru a primi ploaia târzie a Duhului lui Dumnezeu, trebuie ca mai întâi să primim ploaia timpurie

Ne apropiem de momentul când „ploaia târzie” va cădea. Dacă nu vom experimenta umplerea cu Duhul Sfânt, care este „ploaia timpurie” (Ioel 2:23), nu vom fi pregătiți să primim și să participăm la lucrarea ploii târzii. Eu cred că Dumnezeu îi mișcă pe copiii Săi astăzi și îi conduce în această experiență minunată.

Dacă nu ai primit botezul cu Duhul Sfânt, nu mai întârzia nici o zi. Primirea Lui ar trebui să fie lucrul cel mai important din viața noastră. Căci acest dar ne va aduce toate celelalte daruri. Umplerea cu Duhul Sfânt va schimba letargia noastră în entuziasm, slăbiciunea noastră în putere, iar mărturia noastră va fi însoțită de o putere nemaivăzută din ziua Cincizecimii.

Nevoia de a experimenta neprihănirea lui Hristos

După cum am menționat la începutul devoționalului din această zi, pentru ca noi să experimentăm neprihănirea lui Hristos manifestată în noi, trebuie să experimentăm zilnic botezul cu Duhul Sfânt. Hristos trăiește în noi prin botezul cu Duhul (Ioan 14:16-18, 1 Ioan 3:24). Această experiență ne va conduce să devenim la fel ca Isus în viața noastră și în slujirea Lui. Experiența plinătății Duhului Sfânt nu este o opțiune pentru cei care vor fi gata să-L întâlnească pe Isus când El se va întoarce. Este o necesitate! Prin urmare, rugăciunea mea este ca toți cei care citesc această carte să experimenteze umplerea cu Duhul în fiecare zi. Botezul cu Duhul Sfânt trebuie să devină o parte constantă a vieții noastre pentru ca noi să avem credința care ne va trece prin vremurile de necaz, pentru a experimenta biruința deplină asupra ispitei și păcatului și pentru a fi pregătiți pentru întoarcerea lui Hristos.

Nu există altă cale prin care să renunțăm la condiția noastră de laodiceeni mulțumiți și lipsiți de credință și să fim pregătiți pentru criza finală dinaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Ellen White a confirmat acest lucru prin cuvintele:

Nimic, în afară de botezul cu Duhul Sfânt, nu poate aduce biserica în poziția potrivită și să pregătească poporul lui Dumnezeu pentru conflictul care se apropie cu repeziciune.” Scrisoarea 15, 1889

Mă rog să luați în serios învățătura lui Dumnezeu. Dacă nu ați cerut zilnic promisiunea botezului cu Duhul Sfânt, nu mai lăsați să treacă nicio altă zi fără să căutați această binecuvântare minunată. Căci umplerea Duhului Sfânt vă dă toate celelalte binecuvântări și vă va conduce într-o experiență minunată cu Hristos.

Întrebări pentru discuție:
 1.  Cum lucrează Satana pentru a împiedica lucrarea Duhului Sfânt?
 2. Ce alte cuvinte sunt folosite pentru a exprima botezul cu Duhul Sfânt?
 3. Când a devenit botezul cu Duhul Sfânt disponibil creștinilor?
 4. Enumerați câteva dintre experiențele lui Hristos care arată experiența pe care o vor avea creștinii? • Luca 1:35 • Luca 2:52 • Luca 3:21-22 • Luca 4:1-13 • Luca 4:14 
 5. Este botezul cu Duhul Sfânt o opțiune pentru credincios sau o necesitate?
 6. Conform cu 1 Ioan 3:24, ce lucru face botezul Duhului Sfânt pentru credincios?
 7. Ce lucrări a spus Isus în Ioan 14:12 că vor face urmașii Lui?
 8. Enumerați câteva dintre lucrările pe care le-a făcut Isus și care au fost făcute și de apostoli. (vezi Faptele Apostolilor 2:46-47; 5:15-16)
 9. Au primit credincioșii samariteni, Saul și credincioșii din Efeseni în mod automat botezul Duhului Sfânt atunci când au fost botezați în apă? Faptele Apostolilor 8:12-17; 9:17-18; 19:1-6
 10. Care era o metodă obișnuită folosită pentru a permite credincioșilor să primească botezul Duhului Sfânt după ziua Cincizecimii? Faptele Apostolilor 8:12-17; 9:17-18; 19:1-6
 11. Botezul cu apă și botezul cu Duhul Sfânt sunt două experiențe separate?
 12. Este întotdeauna necesară impunerea mâinilor pentru ca 0 persoană să primească botezul Duhului Sfânt?
 13. Cât de important a spus Ellen White că este botezul Duhului Sfânt?
 14. Ce a spus LeRoy Froom în 1928 despre neglijența în ceea ce privește înțelegerea și experimentarea botezul Duhului Sfânt ca denominațiune?
 15. Potrivit lui Froom, de ce este botezul Duhului Sfânt necesar pentru creștinii din zilele din urmă?
 16. Care este una dintre cele mai mari temeri ale lui Satana?
 17. Ce trebuie să facem pentru a putea primi botezul Duhului Sfânt?
 18. Cât de des ar trebui să căutăm să primim botezul Duhului Sfânt conform Efeseni 5:18?
 19. Care sunt beneficiile primirii botezului Duhului Sfânt?
 20. Enumerați atitudinile și comportamentele din textele următoare prin care
  Pavel ne avertizează și care pot cauza întristarea Duhului Sfânt? • Efeseni 4:25-32 •1 Tesaloniceni 5:14-19 
 21. Dacă descoperim că l-am întristat pe Duhul Sfânt, ce ne spune 1 Ioan 1:9 să facem?
Cereri de rugăciune

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Pentru călăuzirea lui Dumnezeu spre a înțelege și experimenta, atât personal dar și ca biserică, o slujire a lui Hristos plină de Duhul în fiecare zi
 • Numele de pe lista ta de rugăciune

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *