Ziua 2 – Mesajul de la 1888 al lui Jones și Waggoner

Jones și Waggoner au transmis o serie de adevăruri biblice în 1888 și în anii care au urmat. În această carte devoțională, mă concentrez pe ceea ce consider a fi esența mesajului lor – neprihănirea prin credința în Hristos. Neprihănirea prin credință cuprinde atât neprihănirea care îndreptățește, cât și neprihănirea sfințitoare a lui Hristos. Mă voi concentra mai întâi asupra aspectului sfințitor al neprihănirii prin credință pe care ei l-au preznetat.

Solia neprihănirii prin credință este transmisă cu voce tare și clar în scrierile lor. După 1888, Ellen White a scris adesea despre acest subiect. Dumnezeu a folosit solia din 1888 pentru a-L înălța pe Hristos ca niciodată mai înainte în biserica noastră.

Miezul mesajului lor conținea câteva învățături esențiale. Aceste învățături sunt enumerate mai jos, urmate de citate din Jones și Waggoner.

 • În trup omenesc, Hristos a câștigat o biruință deplină asupra ispitei și a păcatului. El a trăit o viață perfect neprihănită.

În Hristos, bătălia a fost purtată, în fiecare punct, iar biruința a fost făcută deplină. El S-a făcut trup — același trup și sânge ca aceia pe care a venit să-i răscumpere.” Lecții despre credință, p.129

 • Când Isus a murit pe cruce, El a murit pentru păcatele noastre și a frânt puterea păcatului în viața tuturor celor care cred în El.

Astfel, fiecare suflet din această lume poate spune cu adevărat, într-un triumf desăvârșit al credinței creștine: „Am fost răstignit împreună cu Hristos”; vechea mea natură umană păcătoasă este răstignită împreună cu El, pentru ca acest trup al păcatului să fie distrus, pentru ca de acum înainte să nu mai slujesc păcatului. Romani 6:6.” IBID., 114

 • Dumnezeu cheamă pe fiecare creștin să trăiască o viață de ascultare perfectă de poruncile Sale.

Atunci este clar că primul, al doilea, al șaselea, al șaptelea și al optulea verset din capitolul șase din Romani, toate intenționează ca noi să fim feriți de a păcătui.” IBID., 144

 • Este absolut imposibil pentru orice om, chiar și pentru cel mai devotat creștin, să trăiască o viață ascultătoare și dreaptă prin propriile puteri încercând din greu să asculte de poruncile lui Dumnezeu.

Toți am experimentat acest lucru: tânjind să facă binele pe care l-ar vrea, dar făcând doar răul pe care îl ura; având mereu voința de a face mai bine, dar negăsind cum să-l înfăptuiască; găsind plăcere în legea lui Dumnezeu după omul lăuntric, dar găsind în mădularele sale o altă lege, care luptă împotriva legii minții sale și care îl aduce în robie față de legea păcatului care este în mădularele sale; și în cele din urmă, strigând: „O, nenorocitul de mine! cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” Romani 7:14-24.” IBID., 36-37

 • Prin Duhul Sfânt, Hristos trăiește în credincios. Datorită acestei uniri uimitoare a lui Hristos cu credinciosul, Hristos este prezent pentru a manifesta biruința Sa în viața lui.

Hristos locuiește în inimile tuturor celor care cred. … Viețile lor nu provin de la ei înșiși, ci viața lui Hristos este manifestată în trupul lor muritor. Vezi 2 Corinteni 4:11. Acesta este ceea ce înseamnă să trăiești „o viață creștină.”” IBID., 66

 • Singura modalitate prin care creștinul poate trăi o viață de biruință asupra păcatului este să înțeleagă și să experimenteze neprihănirea prin credință. Pe măsură ce credinciosul își pune credința în Hristos care rămâne în el pentru a trăi viața Sa neprihănită în și prin el, acesta va avea biruință.

„Aceasta este calea către desăvârșirea creștină. Este calea răstignirii, pentru distrugerea trupului păcatului, către libertatea de a nu mai păcătui, spre slujirea neprihănirii, spre sfințenie, spre desăvârșirea în Isus Hristos prin Duhul Sfânt, spre viața veșnică.” IBID., 146

 • Victoria absolută asupra oricărei ispite și oricărui păcat din viață este esențială pentru toți cei care vor să fie gata să-L întâlnească pe Isus când El se va întoarce.

A T. Jones a citat Apocalipsa 10:7, care afirmă că atunci când al șaptelea înger începe să sune, „taina lui Dumnezeu” se va sfârși. Apoi a scris:

Dar care este taina lui Dumnezeu? ‘Hristos în voi, nădejdea slavei. Dumnezeu… manifestat în trup.’ Atunci, în aceste zile, această taină trebuie să fie sfârşită în cei o sută patruzeci şi patru de mii de oameni. Lucrarea lui Dumnezeu în trup omenesc. Dumnezeu, manifestat în trup omenesc, în tine și în mine, trebuie să fie terminată. Lucrarea Lui asupra ta și asupra mea urmează să fie terminată. Trebuie să fim desăvârșiți în Isus Hristos. Prin Duhul, trebuie să ajungem la un om desăvârșit, la măsura staturii plinătății lui Hristos.” IBID., 150

Acesta este un scurt rezumat al învățăturilor de bază ale lui Jones și Waggoner, așa cum le văd, în legătură cu aspectul sfințitor al neprihănirii prin credință.

Ellen White a afirmat clar că primirea acestei solii a neprihănirii prin credință prezentată în 1888 va preceda marea strigare, ploaia târzie a Duhului Sfânt și va grăbi întoarcerea glorioasă a lui Hristos.
Aceasta este solia pe care Dumnezeu ne-a poruncit s-o vestim lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie să fie proclamată cu glas tare și să fie însoțită de revărsarea Duhului Său într-o mare măsură” Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, [1895], p. 91-92

Având în minte această realitate captivantă, mă rog ca toți cei care citesc această carte să-L caute cu seriozitate pe Dumnezeu pentru o înțelegere clară a neprihănirii doar prin credința în Hristos.

Eu personal cred că a doua venire a lui Hristos este iminentă. Multe lucruri atât naturale, cât și cauzate de om, care au loc în această lume, ne avertizează despre acest eveniment care se apropie rapid. Prin urmare, cred, de asemenea, că Dumnezeu ridică ultima generație de creștini pe care îi va folosi pentru a lumina pământul cu caracterul Său slăvit și neprihănit (Apocalipsa 18:1). Toți cei care participă la această ultimă lucrare a lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă și să experimenteze neprihănirea prin credință. De aceea, Dumnezeu aduce din nou poporului Său acest mesaj minunat, plin de speranță, având în centru pe Hristos.

Roagă-te pentru :
 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să conducă biserica spre a înțelege și să experimenta neprihănirea prin credință astfel încât solia îngerului al treilea să poată fi proclamat cu „glas tare”prin puterea ploii târzii a Duhului Sfânt.
 • Numele de pe lista ta de rugăciune

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *