Cum să folosiți acest studiu devoțional de 10 zile

Ucenicii petrecuseră zi după zi cu Hristos timp de trei ani și jumătate. Ei au stat la picioarele Sale și II-au ascultat învățăturile. L-au văzut vindecând bolnavi, scoțând draci, hrănind mii de oameni cu prânzul unui băiețel și chiar înviind morții. Ei fuseseră trimiși de Isus să propovăduiască Evanghelia, să vindece bolnavii și să scoată draci în numele Său. Când cei șaptezeci de ucenici s-au întors, au fost uimiți de ceea ce tocmai trăiseră și au exclamat: „… Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău.” Luca 10:17.

Ucenicii lui Hristos experimentaseră și dezamăgirea devastatoare când mulțimea L-a luat pe Isus în acea noapte de joi în grădină. Ei au asistat la simulacrul de proces și la teribila răstignire. Îl văzuseră, de asemenea, pe Isus după ce a fost înviat și au petrecut 40 de zile cu El înainte de a se înălța la cer.

Chiar dacă ucenicii experimentaseră toate aceste lucruri și înțeleseseră ce însemna moartea, îngroparea și învierea lui Isus în planul de mântuire, ei nu erau pregătiți să ducă Evanghelia în lume, așa cum îi însărcinase Isus în Matei 28:18-20

Nu, lor le lipsea ceva foarte important pentru a putea Îl reprezinte cu adevărat pe Isus în lume și să propovăduiască Evanghelia cu putere. De aceea, Isus le-a poruncit: „Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”… Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” Faptele Apostolilor 1:5, 8

Isus le-a spus să aștepte pentru a primi botezul Duhului Sfânt înainte de a pleca să propovăduiască Evanghelia și să facă lucrarea lui Isus. Așa că au făcut ceea ce le-a spus Isus; au așteptat. „Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.” Faptele Apostolilor 1:14. Ei au așteptat în post și rugăciune timp de zece zile. În fiecare zi se întâlneau în camera de sus pentru a studia, a posti, a se ruga și a îndrepta toate lucrurile între ei. Ellen White a descris părtășia lor cu următoarele cuvinte:

Aceste zile de pregătire au fost zile de adâncă cercetare a inimii. Ucenicii și-au dat seama de nevoia lor spirituală și au strigat către Domnul după ungerea sfântă care avea să-i facă destoinici pentru lucrarea de câștigare de suflete. Ei nu au cerut o binecuvântare care să le servească numai lor. Asupra lor apăsa povara salvării sufletelor. Ei au înțeles că Evanghelia trebuia să fie dusă lumii și, în vederea acestui lucru, cereau puterea pe care Domnul Hristos le-a făgăduit-o.” Faptele apostolilor , p.37

La sfârșitul celor zece zile s-a întâmplat un eveniment uimitor.

În Ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer.  Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?” Fapte 2:1-8

Din ziua Cincizecimii încoace, sub puterea botezului cu Duhul Sfânt, Evanghelia a ajuns în țările lumii cunoscute atunci. Biserica s-a născut la sfârșitul unei întâlniri de rugăciune de 10 zile. În ziua a zecea, mii de oameni L-au acceptat pe Isus Hristos (Faptele Apostolilor 2:41, 4:4), iar botezul Duhului Sfânt a devenit disponibil pentru toți credincioșii în Isus Hristos. Aceeași umplere cu Duhul Sfânt este disponibilă pentru fiecare creștin de astăzi. Este la fel de important astăzi cum a fost acum 2000 de ani pentru creștin să experimenteze în fiecare zi experiența zilnică a botezul Duhului Sfânt. Cartea devoțională 10 Zile – Rugăciuni și devoționale pentru a experimenta botezul Duhului Sfânt, este recomandată a fi studiată pentru o mai bună înțelegere și experimentarea cât mai deplină a botezului Duhului Sfânt.

Următoarele paragrafe sunt adaptate din cartea 40 de Zile – Rugăciuni și devoționale ca să te pregătești pentru cea de-a doua venire a lui Hristos, Review & Herald Publishing Association, Dennis Smith.

Isus a spus: „…dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, care este în ceruri.” (Matei 18:19). Există o mare putere în rugăciunea unită. Există, de asemenea, o încurajare și o putere spirituală care se găsește în părtășia creștină. Datorită acestor adevăruri, este sugerat să vă găsiți un partener de rugăciune pentru a avea părtășie, cu care să vă rugați împreună, fie la telefon, fie în persoană, în fiecare zi în timpul celor 10 zile de rugăciune și studiu.

Acest devoțional are 10 devoționale zilnice urmate de întrebări de meditare personală și de discuție, precum și subiecte de rugăciune pentru ziua respectivă. Pentru a obține cele mai mari beneficii din acest devoțional ca biserică, vă recomand ca biserica dvs. să se întâlnească în fiecare seară, timp de 10 seri, pentru a cânta, a studia, a se ruga și avea părtășie folosind această carte devoțională. Așa cum am menționat mai sus, aveți nevoie și să alegeți pe cineva din grup care să devină partenerul  zilnic de rugăciune și părtășie. Fiecare participant din grup trebuie să facă același lucru pentru a primi cele mai mari binecuvântări în timpul celor 10 zile.

Accentul fiecărei zile de rugăciune va include rugăciunea pentru botezul Duhului Sfânt și pentru trezire. Ambele experiențe spirituale sunt foarte necesare în biserica de astăzi și sunt necesare pentru a fi pregătiți pentru revenirea în curând a lui Hristos. Referitor la aceasta Ellen White a scris:

O renaștere a adevăratei evlavii printre noi este cea mai mare și mai urgentă dintre toate nevoile noastre. Căutarea acestei redeșteptări ar trebui să fie prima noastră lucrare.” Solii alese, vol. 1, p.58 [121]

Ea a înțeles, de asemenea, relația dintre primirea botezului Duhului Sfânt și redeșteptare.

Botezul cu Duhul Sfânt, așa cum a fost în Ziua Cincizecimii, va conduce la o reînviere a religiei adevărate și la îndeplinirea multor lucrări minunate. ” Solii alese, vol. 2, p.31 [57]

Botezul Duhului Sfânt îi conferă creștinului puterea necesară pentru a fi reînviat din punct de vedere spiritual și, de asemenea, puterea pentru mărturie. Isus cunoștea cu siguranță importanța a ceea ce se va întâmpla atunci când Duhul Sfânt va fi revărsat cu puterea „ploii timpurii”  în ziua Cincizecimii. Vorbind despre acest lucru, El a spus: 

Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Şi ce vreau decât să fie aprins chiar acum!” Luca 12:49

Despre ce foc vorbea Isus? El vorbea despre focul Duhului Sfânt (Luca 3:16).

Cum primește creștinul botezul Duhului Sfânt și cum experimentează redeșteptarea? În același mod în care credincioșii au făcut-o întotdeauna – cerând în rugăciune împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Botezul Duhului Sfânt a fost primit de biserica primară în ziua Cincizecimii ca rezultat al faptului că s-au rugat împreună timp de zece zile cerând împlinirea promisiunii lui Hristos (Faptele Apostolilor 1:4-5, 8, 14). Ellen White a confirmat acest lucru atunci când a scris: „Nu trebuie să ne așteptăm la o trezire decât ca răspuns la rugăciune„. (Solii alese, p.58 [121] ) Fiecare creștin de astăzi trebuie să se roage rugăciunea lui David: „Nu ne vei înviora iarăşi, pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine?” (Ps. 85:6)

În cartea a doua Cronici, capitolul șapte, versetul paisprezece, citim o descriere foarte clară a modului în care are loc redeșteptarea în rândul poporului lui Dumnezeu.

Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.” 2 Cronici 7:14

Opțiunea celor 10 săptămâni

Unele biserici au ales să folosească acest devoțional pe parcursul a 10 săptămâni, folosind o săptămână pentru a studia devoționalul unei zile, iar apoi să se adune o dată pe săptămână (poate la ora de rugăciune de miercuri seara) pentru a discuta despre studiul devoționalului și a se ruga împreună.

De asemenea, se recomandă să alegeți 5 persoane pentru care să vă rugați, care sunt fie foști membri ai bisericii, fie nemembri din zona dumneavoastră. Sunați aceste persoane informându-le că biserica dvs. va desfășura o campanie de rugăciune de 10 zile și că ați dori să vă rugați pentru ei în aceste 10 zile, sau 10 săptămâni, dacă tu și biserica ta folosiți acest devoțional ca 10 săptămâni de rugăciune și devoțiune. Apoi întrebați-i ce ar dori să includeți în rugăciunea dumneavoastră pentru ei.

Necesitatea rugăciunii

Rugăciunea este cea mai puternică forță de pe pământ. Rugăciunea este esențială pentru creșterea spirituală personală a fiecăruia și este cel mai eficient mijloc de a ajunge la alții pentru Hristos. În ceea ce privește rugăciunea și creșterea spirituală a creștinului, Ellen White a scris:

Rugăciunea este respirația sufletului. Ea este secretul puterii spirituale. Nici un alt mijloc al harului nu o poate înlocui și nu poate păstra sănătatea sufletului. Rugăciunea aduce inima într-o legătură directă cu Izvorul vieții și întărește mușchii și încheieturile experienței religioase. Dacă neglijați rugăciunea sau vă rugați din când în când, după cum vi se pare convenabil, vă veți pierde legătura cu Dumnezeu. Însușirile spirituale își vor pierde vitalitatea, iar experiența religioasă va fi lipsită de sănătate și vigoare.” Slujitorii Evangheliei, p. 254

Ea a recunoscut, de asemenea, necesitatea rugăciunii în a-i conduce pe alții la Hristos.

Lucrați pentru suflete cu multă rugăciune, pentru că aceasta este singura metodă prin care puteți să ajungeți la inima oamenilor. Nu lucrarea voastră impresionează inima oamenilor, ci lucrarea Domnului Hristos care se află alături de voi.” Evanghelizare, p.341

Domnul va auzi rugăciunile noastre pentru convertirea sufletelor.” Solii către tineret, p. 315

În timp ce vă gândiți cu rugăciune la modalitățile sugerate pentru a ajunge la cei pentru care vă rugați, nu doar vă veți ruga pentru ei; veți și lucra pentru a-i aduce mai aproape de Hristos și de biserica Sa. Dumnezeu vă va binecuvânta eforturile atunci când vă veți ruga și veți lucrați pentru cei de pe lista voastră de rugăciune. El nu numai că vă va folosi pentru a-i câștiga pe alții la Hristos; El vă va apropia și pe voi mai mult de Sine. Ellen White a înțeles această dublă binecuvântare atunci când a scris: „

În timp ce lucrezi pentru a răspunde propriilor tale rugăciuni, vei descoperi că Dumnezeu ți se va descoperi pe Sine Însuși… Începe acum să ajungi mai sus și tot mai sus. Prețuiește lucrurile din ceruri mai presus de atracțiile și stimulente pământești. … Învață cum să te rogi; învățați cum să dai o mărturie clară și inteligentă, iar Dumnezeu va fi slăvit în tine.” The Upward Look, p. 256

Rugăciunile lor stăruitoare vor aduce suflete la cruce. În colaborare cu străduințele lor pline de jertfire de sine, Domnul Isus va mișca inimi, săvârșind minuni în convertirea de suflete.” Mărturii, vol. 7, P.27

Pentru a facilita accentul pus pe rugăciune în acest devoțional există o secțiune de subiecte de rugăciune la sfârșitul devoționalului din fiecare zi. Această secțiune oferă o sugestie de focalizare a rugăciunii pentru ziua respectivă.

Alegând să participați la cele 10 zile sau 10 săptămâni de studiu și rugăciune, intrați într-o aventură uimitoare și binecuvântată cu Domnul. Veți experimenta o relație mai profundă cu Hristos și veți vedea că Domnul vă va folosi pentru a atrage pe alții mai aproape de El, în vederea pregătirii pentru revenirea Sa în curând. Pe măsură ce aveți părtășie cu partenerul dvs. de rugăciune și cu ceilalți participanți veți experimenta o dragoste și o unitate creștină mai profundă cu ceilalți credincioși, ceea ce va juca, de asemenea, un rol important rol important în creșterea spirituală personală.

Pentru a profita la maximum de acest studiu devoțional este recomandat ca acesta să fie primul lucru pe care îl faceți dimineața. Este posibil să fie nevoie să vă treziți puțin mai devreme, dar efortul va fi bine răsplătit. Dacă Îl rugați pe Domnul să vă trezească astfel încât să puteți avea parte de timp de calitate cu El, El vă va auzi și vă va răspunde la rugăciune. În ceea ce privește viața devoțională a lui Hristos, Ellen White a scris:

El primea zilnic un nou botez cu Duhul Sfânt. În zorii fiecărei noi zile, Domnul se deștepta din somnul Său, iar sufletul și buzele Sale erau unse cu har, pe care să-l poată împărți și altora. Cuvintele îi erau chiar atunci date din curțile cerești, cuvinte pe care El să le poată spune la timp potrivit celor obosiți și obidiți.” Parabolele Domnului Hristos, p. 139

Hristos va face același lucru pentru tine, dacă Îi vei cere. El dorește foarte mult să te ungă cu Duhul Său în vederea pregătirii pentru fiecare nouă zi. Acest studiu devoțional este conceput pentru a facilita tocmai acest lucru; o ungere zilnică a Duhului lui Dumnezeu pentru creșterea spirituală personală și pentru a da mărturie pentru Hristos.

Dacă tu sau biserica ta folosiți acest devoțional ca studiu devoțional de 10 zile, vă recomand și o altă activitate importantă, pe care eu o numesc Postul rugăciunii. Pentru a profita la maximum de cele 10 zile, recomand ca fiecare participant să limiteze orice activitate seculară cât mai mult posibil în timpul acestor 10 zile. De exemplu; nu urmăriți programe de televiziune lumești, nu ascultați muzică lumească, nu jucați jocuri, nu navigați pe internet, nu discutați subiecte lumești cu prieteni, etc. Încercați să vă concentrați cât mai mult  pe subiecte și activități spirituale, cum ar fi muzica spirituală, programe spirituale la televizor, studiul Bibliei etc. Acest lucru face să se limpezească mintea, astfel încât Dumnezeu să poată comunica mai bine cu noi. Acest tip de post al rugăciunii va contribui în mare măsură la îmbunătățirea experienței spirituale și a impactului celor 10 zile de rugăciune asupra vieții tale.

De asemenea, este posibil să doriți să postiți și de la unele alimente. Unele persoane aleg să renunțe la o masă, să renunțe la dulciuri sau să mănânce mai puțină mâncare la fiecare masă în timpul celor 10 zile. Aceste tipuri de limitări vor spori, de asemenea, impactul spiritual al celor 10 zile.

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *