Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” Apocalipsa 14:6, 7.

Datoria de a ne închina lui Dumnezeu se întemeiază pe faptul că El este Creatorul și că Lui Îi datorează existența toate celelalte ființe. Și peste tot în Biblie, unde este prezentată porunca Sa cu privire la respect și închinare mai presus de zeii păgânilor, acolo este citată și dovada puterii Sale creatoare. Lift Him Up, p.51

Provocarea inimii

Adventiștii de ziua a șaptea au chemarea unică și profetică de a proclama către întreaga lume, prin cuvinte și fapte, Întreita Solie Îngerească, în pregătirea celei de-a doua veniri a lui Isus. Fundamentul Întreitei Solii Îngerești este Evanghelia veșnică. Vestea bună că Isus este Mântuirea ta. Primindu-L cu credință vie, primești curățirea și victoria asupra păcatului și viața veșnică.

Solia primului înger poate fi rezumată astfel: Dumnezeu este Creatorul tău. De aceea ești iubit și dorit de El și nu ai nevoie să te închini la eu sau la orice formă de idol. În calitate de creație a Sa și ca răspuns la dragostea Sa, ești capabil să reflectezi caracterul Său iubitor, mai ales acum, când trăim în zilele judecății.

Vrei să-ți însușești identitatea în Isus de la timpul sfârșitului și să-L lași să-Și trăiască viața în tine? Ai încredere că această relație intimă cu Isus îți poate da siguranță în timpul judecății?

Cereri de rugăciune

  • Roagă-te ca Dumnezeu să fie slăvit în viața ta ca și Creator și Răscumpărător al tău.
  • Roagă-te pentru o înțelegere mai clară a identității tale în Isus din timpul sfârșitului.
  • Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să știi în Cine își poți pune încrederea în siguranță în acest timp al judecății.
  • Roagă-te pentru frații și surorile noastre care trăiesc în zone de conflict guvernamental și de reprimare religioasă.
  • Roagă-te cu privire la modul în care îi poți sprijini pe credincioșii din această parte a lumii.

Alăturați-vă  24/7 Uniți în rugăciune

Alăturați-vă altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul celor 40 de zile de rugăciune: https://us02web.zoom.us/j/81684898368?pwd=MHhtYzQ0VlQ2WmR1SGxxQWZtbGZWQT09

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *