Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine;  în ce priveşte neprihănirea, fiindcă Mă duc la Tatăl şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Ioan 16:8-11

Făgăduința Duhului Sfânt nu este mărginită la vreun anume veac sau la vreo rasă de oameni. Hristos a declarat că influența divină a Duhului Său avea să fie cu urmașii Săi până la sfârșit. Din Ziua Cincizecimii și până acum, Mângâietorul a fost trimis la toți aceia care s-au predat pe ei înșiși în totul lui Hristos și slujirii Lui. La toți aceia care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor personal, Duhul Sfânt a venit ca un sfătuitor, ca unul care-i sfințește, îi călăuzește și mărturisește. Faptele Apostolilor, p.49

Provocarea inimii

O parte din lucrarea Duhului Sfânt este aceea de a convinge de păcat, de neprihănire și de judecată. Aceste trei elemente ale „lucrării Sale de convingere” sunt reprezentate în Sanctuar și în serviciile sale.

În curte a avut loc jertfa pentru păcat (arătând spre Isus pe cruce și spre neprihănirea Sa atribuită); în Sfânta au fost descoperite cele trei elemente ale experimentării neprihănirii împărtășite a Domnului Hristos – în masa punerii înainte (studiul Bibliei), altarul tămâierii (rugăciunea) și sfeșnicul (mărturia plină de Duhul Sfânt). Toate cele trei elemente au fost exemplificate în viața lui Hristos ca model pentru noi astăzi; Iar în Sfânta Sfintelor ni se amintește importanța și realitatea judecății, deoarece Marele Preot  intra doar în Ziua Ispășirii (arătând spre Isus care se angajează în judecata de cercetare în numele tău).

Cu alte cuvinte: Lucrarea Duhului Sfânt este aceea de a te conduce într-o experiență salvatoare prin credința în tot ceea ce Isus este, a făcut și face acum pentru tine.

Înțelegi semnificația personală a lucrării frumoase a Duhului Sfânt? Vei îmbrățișa cu bucurie lucrarea Sa și Îl vei lăsa să te conducă la Isus și să te facă să ai un caracter asemenea lui Isus în timp ce trăim timpul judecății?

Cereri de rugăciune

  • Roagă-te ca Duhul Sfânt să lucreze în viețile celor 7 nume de pe lista ta.
  • Roagă-te ca Duhul Sfânt să lucreze în orice domeniu din viața ta care are nevoie de vindecare spirituală.
  • Roagă-te ca Duhul Sfânt să te ajute să-L iubești pe Dumnezeu și să asculți de El și de Cuvântul Său.
  • Roagă-te ca, în dorința noastră de a găsi modalități creative de a mărturisi altora, să nu ne pierdem dependența de Hristos, de Cuvântul Său, de neprihănirea Sa, de slujirea Sa în sanctuar și de puterea Sa mântuitoare în marea luptă.
  • Roagă-te pentru cei slabi și vulnerabili din jurul tău, în special pentru orfani și văduve, precum și pentru cei înrobiți.

Alăturați-vă  24/7 Uniți în rugăciune

Alăturați-vă altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul celor 40 de zile de rugăciune: https://us02web.zoom.us/j/81684898368?pwd=MHhtYzQ0VlQ2WmR1SGxxQWZtbGZWQT09

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *