Ziua 21 – Scoală-te și strălucește

de Frank Fournier

În curând, „pământul va fi luminat” de atributele glorioase ale caracterului lui Dumnezeu. O mulțime de păcătoși recuperați vor „se vor scula și vor străluci”, în puterea lui Dumnezeu, atrăgând „forțele neamurilor” în brațele unui Tată mereu primitor. (Apoc. 18:1; Isaia 60:1-5.)

Ni se spune că influența Duhului Sfânt în ultimele zile va fi atât de convingătoare încât lumea va fi cuprinsă de un sentiment copleșitor de convingere. Creștinii altruiști vor fi văzuți alergând din om în om, din casă în casă, spunând cuvinte date direct din cer. Mii, poate milioane, vor răspunde. De pe buzele lor va răsuna cu un cântec nou, căci în toată oastea lui Dumnezeu nu vor vedea pe nimeni, ci doar pe Isus.

Într-o discuție de la Școala de Sabat, nu cu mult timp în urmă, unul dintre membrii noștri a remarcat că omul firesc dorește să fie cineva. Ei tânjesc să fie recunoscuți pentru ceva. Dar toate aceste speranțe sunt deplasate. Isus a spus: „Fără Mine nu puteți face nimic”. Prin urmare, tot ceea ce realizăm este realizat prin puterea lui Dumnezeu în noi. A te lăuda cu ceea ce numai Dumnezeu poate face este o insultă la adresa Lui și ne dăunează din punct de vedere spiritual. Numai Isus este mântuirea noastră; doar El este slava și neprihănirea noastră, totul în tot.

De mult timp, Dumnezeu era pregătit să Se manifeste pe Sine, dragostea, înțelepciunea și puterea Sa unei lumi muribunde, dacă poporul Său I-ar fi oferit un canal prin care să poată lucra! În schimb, prin încredere în sine, noi „L-am întărâtat [limitat, în engleză] pe Sfântul lui Israel.” (Ps. 78:41). Dacă am fi în contact cu realitatea, nu ne-am simți nici o clipă atât de ” bogați, îmbogăţiți şi nu ducem lipsă de nimic” (Apoc. 3:17).

”Am văzut” spune profetul ”că tăria copiilor lui Dumnezeu stă în umilința lor. Când ei sunt mici în propriii lor ochi, Isus va fi tăria și neprihănirea lor, iar Dumnezeu le va binecuvânta eforturile.” (Mărturii pentru biserică, vol. 3, p. 307).

„Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile:”, spune Dumnezeu, ”spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de Cuvântul Meu” (Isaia 66:2b).

„Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: <Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie, dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite.>” (Is. 57:15).

Potrivit Ellen-ei White, „Agentul uman care lucrează cel mai eficient are cel mai profund sentiment al propriei slăbiciuni și nevrednicii și el își aruncă sufletul neputincios la picioarele lui Hristos. Acesta este caracterul despre care Dumnezeu spune că este zdrobit … . . Aici este izvorul nostru de putere” (Materialele 1888, vol. IV, p. 33).

Trebuie să așteptăm până când „ni se ia orice mijloc de întreținere”? (Hristos, Lumina Lumii, p. 121) Trebuie să fim reduși la o sărăcie abjectă înainte de a simți că avem nevoie de mâna gata să ne ajute a lui Dumnezeu? Așteptăm persecuția finală pentru a ne umili inimile? Avem nevoie să auzim cuvintele „Iată, Mirele vine” înainte de a ne ridica la înălțimea situației?

Isus vine în curând. Treziți-vă, popor al lui Dumnezeu!

Cinstirea lui Dumnezeu în fața lumii nu va fi mai ușoară. Inimile noastre nu vor fi niciodată mai receptive la neprihănirea lui Hristos decât sunt acum. Acum trebuie să ne smerim inimile pe baza nevoii noastre și să cerem puterea lui Dumnezeu pe baza promisiunilor Sale.

Porunca lui Dumnezeu pentru noi astăzi este:

„Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine

şi slava Domnului răsare peste tine!

Căci iată, întunericul acoperă pământul

şi negură mare, popoarele,

dar peste tine răsare Domnul

şi slava Lui se arată peste tine… ”

(Și, ca urmare…)

”bogăţiile mării se vor întoarce spre tine

şi vistieriile neamurilor vor veni la tine. „

Isaia 60:1-5 (sublinierea noastră)

Frank Fournier este pastorul Bisericii Eden Valley din cadrul Institutului Eden Valley din Loveland, Colorado.

Provocarea inimii

Umilința este cheia succesului în viața creștină, deoarece, pe măsură ce ne recunoaștem marea noastră nevoie, ne aruncăm asupra Celui care are toată neprihănirea de care avem nevoie, iar El ne va da biruința. Nu-ți dorești victoria asupra eului, a păcatului și putere de a câștiga suflete? Nu dorești să primești zilnic revărsarea Duhului Sfânt? Nu îți dorești ca Isus să trăiască cu adevărat în și prin tine, dezvăluind caracterul Său de dragoste, sacrificiu de sine și har tuturor celor cu care intri în contact? Ce te împiedică astăzi să trăiești neprihănirea lui Hristos? Există îndreptățire de sine în viața ta? De ce temeri te-ai putea agăța atunci când vine vorba de a împărtăși cu îndrăzneală și bunăvoință dragostea și adevărul Său cu oamenii din sfera ta de influență?

Ai curaj, Isus te va ajuta, dacă întinzi mâna în marea ta nevoie (Ioan 6:37). El este mai mult decât dispus să facă să strălucească slava Sa prin viața ta, începând de astăzi. De ce să nu-I ceri să fie slăvit în viața ta, chiar acum?

Cereri de rugăciune

  • Roagă-te pentru o înțelegere mai clară în rândul credincioșilor cu privire la „neprihănirea prin credință”.
  • Roagă-te pentru umilința inimii și pentru darul de a ne consacra.
  • Roagă-te pentru curajul de a împărtăși Cuvântul lui Dumnezeu cu oamenii din jurul tău prin oferirea de studii biblice, prin predare și predicare.
  • Roagă-te pentru îndrăzneală în a împărtăși dragostea și adevărul lui Dumnezeu prin darurile tale unice.
  • Roagă-te ca, pe măsură ce recunoaștem apropierea venirii lui Isus, să ne luăm cu toții timp să-L căutăm din toată inima și să săpăm adânc în Cuvântul Său.

Alăturați-vă  24/7 Uniți în rugăciune

Alăturați-vă altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul celor 40 de zile de rugăciune: https://us02web.zoom.us/j/81684898368?pwd=MHhtYzQ0VlQ2WmR1SGxxQWZtbGZWQT09

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *