de Ted N. C. Wilson

Trăim într-o perioadă de schimbări fără precedent. Dumnezeu cere poporului rămășiței, biserica adventistă de ziua a șaptea, să pregătească calea Domnului sprijinindu-se în totalitate pe El, să primească puterea ploii târzii a Duhului Sfânt și să se implice în misiunea Sa. Este timpul pentru ultima mare strigare ……proclamarea mesajelor primului, celui de-al doilea și celui de-al treilea înger. Hristos ne-a chemat să fim semănători ai Cuvântului Său și să ne implicăm pe deplin în misiunea zilei din urmă a lui Dumnezeu de a proclama cele trei solii îngerești ale lui Hristos. Fiecare dintre noi este chemat să fie partener cu Semănătorul ceresc, Isus Hristos, participând la misiunea bisericii de a proclama ultimul mesaj al lui Dumnezeu de dragoste, neprihănire, răscumpărare și avertismentul profetic al zilelor din urmă care anunță revenirea în curând a lui Hristos. Fiecare un semănător–-toți implicați în misiune! Toți  spunând: „Da, Doamne, voi merge și voi proclama Cuvântul Tău!”. Implicarea Totală a Membrilor înseamnă că fiecare trebuie să facă ceva pentru Domnul! După cum spune tema sesiunii Conferinței Generale din 2022, „Isus vine! Implică-te!”

În Marcu 4, Isus vorbește cu mii de oameni lângă Marea Galileei. Ascultătorii puteau să vadă pe acea câmpie și pe dealurile dimprejur semănătorii și secerătorii care se ocupau de zor cu aruncarea semințelor și de recoltarea grâului timpuriu.

Marcu 4:3-9 spune: „Ascultaţi! Iată, semănătorul a ieşit să semene. Pe când semăna, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: au venit păsările şi au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ: a răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc, dar, când a răsărit soarele, s-a pălit şi, pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut, au înecat-o şi n-a dat rod. O altă parte a căzut în pământ bun: a dat rod, care se înălţa şi creştea şi a adus una treizeci, alta şaizeci şi alta o sută.” Apoi a zis: „Cine are urechi de auzit să audă”.

Marcu 4:14 spune că „Semănătorul seamănă cuvântul”. Matei 13:37 indică faptul că Semănătorul de sămânță bună este Fiul Omului, Isus Hristos. Noi trebuie să fim parteneri cu El, implicându-ne în misiunea Sa ca semănători ai adevărului. În Parabolele Domnului Hristos, pagina 36, se spune că ” Tot la fel trebuie să semene și slujitorii Săi”. Firecare trebuie să se implice în misiunea de a semăna Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ca parte a Implicării Totale a Membrilor în aceste ultime zile din istoria pământului.

Versetul 15 spune: ” Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat Cuvântul, dar, după ce l-au auzit, vine Satana îndată şi ia Cuvântul semănat în ei. ” Prețiosul Cuvânt al lui Dumnezeu cade asupra ascultătorilor neatenți ca o cărare tare care nu are profunzime.

În versetele 16-17 se spune: ” Tot aşa, cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, 17 dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la o vreme şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el.”. Această sămânță nu poate găsi pământ adânc pentru a crește. Deoarece rădăcinile nu pătrund adânc în solul comuniunii cu Hristos în fiecare zi, persecuția și ispita își iau tributul. Parabolele Domnului Hristos, la pag. 48, indică: „Mulți au un simțământ de înstrăinare de Dumnezeu, o recunoaștere a faptului că sunt încă robi eului și păcatului lor, aceștia fac eforturi ca să producă o schimbare, dar ei nu-și răstignesc eul”. Rămâneți aproape de Dumnezeu și rezistați să deveniți un ascultător „de piatră”.

Versetele 18-19 ” Alţii sunt cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută între spini; aceştia sunt cei ce aud Cuvântul,  dar năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul şi-l fac astfel neroditor.” Cartea Parabolele Domnului Hristos, pagina 50, spune: ” Harul poate lucra numai în inima care se pregătește în mod constant pentru primirea prețioaselor semințe ale adevărului.” Rămâneți aproape de Domnul prin studiul Bibliei, prin studierea Spiritului Profetic și prin rugăciune permanentă.

Versetul 20 „Alţii, apoi, sunt înfăţişaţi prin sămânţa căzută în pământ bun. Aceştia sunt cei ce aud Cuvântul, îl primesc şi fac rod: unul treizeci, altul şaizeci şi altul o sută.”

Dumnezeu intenționează ca noi toți să fim „ascultători din categoria pământului bun” care se încred implicit în neprihănirea lui Hristos și spun: „Doamne, voi merge” să semăn Cuvântul Tău. Toți trebuie să fie implicați în ultima mare misiune de avertizare și speranță a lui Dumnezeu. „Isus vine! Implică-te!”

Ted N.C. Wilson este președintele Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Provocarea inimii

La fiecare predică pe care o auzim, cu fiecare text pe care îl citim, Dumnezeu seamănă semințe. De multe ori este foarte încurajator, alteori poate fi o provocare, dar putem fi siguri că puternicul Cuvânt al lui Dumnezeu își va face lucrarea dorită în inimile și viețile noastre dacă Îl lăsăm, adică dacă primim Cuvântul, îl digerăm, îl păstrăm și îl punem în practică.

Scopul primirii Cuvântului lui Dumnezeu lăsându-l să ne transforme viața este acela de a putea împărtăși vestea bună a mesajului Său cu oamenii din jurul nostru. Semănătorul divin ne face colaboratori împreună cu El. Îți vei deschide inima pentru a primi semințele Sale astăzi? Te vei alătura misiunii Sale de a împărtăși semințele Sale cu oricine îți iese în cale?

Cereri de rugăciune

  • Rugați-vă pentru o nouă înțelegere a Cuvântului lui Dumnezeu și pentru o inimă deschisă, astfel încât Cuvântul să vă remodeleze convingerile și valorile personale.
  • Rugați-vă pentru frații și surorile noastre din Shanghai.
  • Rugați-vă pentru curaj pentru membrii bisericii noastre din Rusia și Ucraina.
  • Rugați-vă pentru o carte pentru copii și o revistă care au fost scrise recent special pentru poporul ucrainean, ca aceste resurse speciale să fie oportune și să ajungă la multe inimi.
  • Rugați-vă ca apelul „Isus vine! Implică-te!” să aibă o prioritate urgentă în viața voastră de zi cu zi.

Alăturați-vă  24/7 Uniți în rugăciune

Alăturați-vă altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul celor 40 de zile de rugăciune: https://us02web.zoom.us/j/81684898368?pwd=MHhtYzQ0VlQ2WmR1SGxxQWZtbGZWQT09

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *