Dumnezeu încă ne cheamă – 2 mai

De Don MacLafferty

Dumnezeu Își cheamă mereu poporul la Sine. Biblia este plină de relatări despre cei care au răspuns chemării și despre cei care au respins-o.

Dumnezeu a chemat, iar Adam și Eva s-au ascuns. (Geneza 3:9,10).

Dumnezeu a chemat și Noe a construit o arcă pentru un potop despre care lumea spunea că nu va veni niciodată. (Geneza 6:14-22)

Dumnezeu a chemat și Avram și Sarai și-au părăsit familia, casa și țara. (Geneza 12:1-4)

Dumnezeu a chemat și Iacov s-a luptat și a strigat: „Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.” (Geneza 32:26)

Dumnezeu a chemat și Moise a căutat mai întâi scuze, iar apoi i-a spus lui Faraon: „Lasă pe poporul Meu să plece”. (Exodul 8:20-32)

Dumnezeu a chemat și Iosua a căzut cu fața la pământ, apoi a mărșăluit de treisprezece ori în jurul Ierihonului. (Iosua 5:14-6:15)

Dumnezeu a chemat și Ghedeon a distrus altarul lui Baal, a sunat din trâmbiță și i-a alungat pe madianiți. (Judecători 6:27-7:22)

Dumnezeu a chemat și Samuel a alergat la Eli de trei ori înainte de a răspunde: „Vorbește, căci robul Tău ascultă”. (1 Samuel 3:10)

Dumnezeu a chemat și Ilie l-a înfruntat pe Israel pe Muntele Carmel, a reconstruit altarul lui Dumnezeu și s-a rugat pentru foc. (1 Împărați 18:21-38)

Dumnezeu a chemat și Iona a fugit, a fost înghițit de un pește și apoi a chemat Ninive la judecată. (Iona 1-4)

Dumnezeu a chemat și Isaia a șoptit cu uimire: „Iată-mă, trimite-mă!”. (Isaia 6:8)

Dumnezeu a chemat și Filip a alergat la carul etiopianului și a făcut un ucenic pentru Hristos. (Faptele Apostolilor 8:29,30)

Dumnezeu a chemat și Saul din Tars a întrebat: „Cine ești Tu, Doamne?”, a postit trei zile, apoi a proclamat pe Cel pe care Îl urâse ca fiind „Fiul lui Dumnezeu”. (Faptele Apostolilor 9:5-9, 20)

Dumnezeu a chemat și Anania și-a pus mâinile peste omul care venise să-l persecute și a spus: „Frate Saul, Domnul Isus… m-a trimis ca să-ți recapeți vederea și să fii umplut de Duhul Sfânt”. (Faptele Apostolilor 9:10-17)

Dumnezeu l-a chemat și Petru și-a riscat atât slujba, cât și reputația pentru a-L propovădui pe Isus lui Corneliu, cel însetat de Evanghelie. (Faptele Apostolilor 10:9-48)

Dumnezeu a chemat și Ioan a căzut la picioarele lui Isus ca un mort. (Apocalipsa 1:17)

În ultima scrisoare de dragoste a lui Isus, El îi cheamă pe poporul Său din zilele din urmă din exterior – privind înăuntru, acolo unde El tânjește să fie – în inimile noastre: „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. ” (Apocalipsa 3:20).

Acum, aceasta este chemarea Lui pentru toți – copii, adolescenți și adulți. Dacă așteptăm o altă chemare, în curând va fi prea târziu. El ne cheamă pe tine și pe mine cu toată dragostea lui Dumnezeu Tatăl nostru, cu dragostea Sa ca Mântuitor și Domn și cu dragostea Duhului Sfânt.

Aceasta este chemarea Sa pentru trezire și mărturie personală. De-a lungul veacurilor, El a chemat întotdeauna poporul Său. Acum este o intensitate crescândă în vocea Sa, căci El spune: „Eu vin curând…”. (Apocalipsa 22:7) El a pregătit un loc în ceruri pentru ca noi să putem fi acolo unde este El. (Ioan 14:3)

Timpul este pe sfârșite. Nu este momentul să răspundem chemării Sale ascunzându-ne ca Adam și Eva. Nu este momentul să Îi confundăm cu vocea ca Samuel „care nu cunoștea încă pe Domnul” (I Samuel 3:7). Nu este momentul să fugim în direcția greșită ca Iona.

Acum este timpul să cădem cu fața la pământ ca apostolul Ioan în fața lui Isus Hristos, să ne întoarcem la El, să ne întoarcem la altar și să ne închinăm Lui ca Rege al regilor și Domn al domnilor.

Dumnezeu încă ne cheamă, iar astăzi te cheamă pe tine!

Don MacLafferty este fondator/președinte al organizației In Discipleship. Dumnezeu a mișcat inima lui Don și a soției sale April pentru a-i chema pe tineri și bătrâni la o redeșteptare zilnică cu Isus prin puterea Duhului Sfânt. Ei ajută la mobilizarea bisericilor și a școlilor pentru a se asocia în echiparea părinților pentru a face ucenici din copii și a-i pregăti pentru misiune.

Sursa: 40 Days of Prayer

Traducere: Adina Păltineanu

Un comentariu

  1. Vinulescu Ssnda

    Multumim Domnuluibca avem aceasta oportunitate sa ne consacram in post si rugaciune, este un privilegiu pentru noi toti care il iubim pe Domnul si vrem sa primim putere prin revarsarea Duhului Sfant pentru a ne angaja in misiunea la care am fost chemati dupa planul Sau🙏

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *