Ascultare, 25 martie

Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. 1 Petru 1:14-15

Ce cere Dumnezeu? Desăvârșire, nimic mai puțin decât desăvârșire. Dar dacă am fi desăvârșiți nu trebuie să ne încredem în noi înșine. Zilnic trebuie să știm şi să înțelegem că nu trebuie să avem încredere în eu. Avem nevoie să ne prindem de făgăduințele lui Dumnezeu cu o credință tare. Avem nevoie să cerem Duhul Sfânt cu o înțelegere deplină a neputinței noastre. Atunci când Duhul Sfânt lucrează nu vom da slavă eului. Duhul Sfânt va lua cu bunăvoință inima în păstrare, aducându-i toate razele luminoase ale Soarelui neprihănirii. Vom fi păstrați de puterea lui Dumnezeu prin credință.

Când suntem zilnic sub controlul Duhului lui Dumnezeu, vom fi poporul care păzește poruncile. Putem arăta lumii că ascultarea de poruncile lui Dumnezeu aduce propria răsplată, chiar și în aceasta viață, iar în viața viitoare binecuvântarea veșnică. În pofida mărturisirii noastre de credință, Domnul, prin care acțiunile noastre sunt cântărite, vede doar o reprezentare imperfectă a lui Hristos. El a declarat că așa o stare a lucrurilor nu-L poate slăvi.

Înseamnă mult să-i încredințezi lui Dumnezeu  păstrarea sufletului. Aceasta înseamnă că trebuie să trăim și să umblăm prin credință, fără să ne încredem sau să slăvim eul, ci privind la Isus, Apărătorul nostru, ca autor și desăvârșitor al credinței noastre. Duhul Sfânt Își va face lucrarea asupra inimii pocăite, dar nu poate lucra niciodată asupra unui suflet plin de sine, ipocrit. În propria sa înțelepciune, un astfel de om s-ar desăvârși singur. El se interpune între sufletul său și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt va luca dacă eul nu se va interpune.

Unde este dependența noastră? Unde ne este ajutorul? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune : ”Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26). Duhul Sfânt este gata să coopereze cu toți cei care-L vor primi și vor fi învățați de El. Toți cei care se prind de adevăr și sunt sfințiți prin adevăr sunt atât de uniți cu Hristos încât îl pot reprezenta pe El în cuvânt și acțiune. — Manuscript Releases 12:52, 53.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *