Bunătatea, 13 martie

Ea deschide gura cu înțelepciune şi învățături plăcute[pline de bunătate, în eng.] îi sunt pe limbă. Proverbe 31:26

Fiecare dintre noi va fi ajutat de Domnul, atunci când vom avea cea mai mare nevoie, în marea luptă pentru înfrângerea eului. Faceți ca legea bunătății să fie pe buzele voastre și uleiul harului, în inimă. Acestea vor produce rezultate minunate. Veți fi amabili, înțelegători și curtenitori. Aveți nevoie de toate aceste calități. Mai întâi, trebuie să primiți Duhul Sfânt și să-I îngăduiți să lucreze în caracterul vostru, iar apoi, El va fi asemenea unui foc sfânt care va face ca fumul de tămâie să se înalțe spre Dumnezeu, nu de pe altarul unor buze care condamnă, ci al unor buze care vindecă sufletele oamenilor. Chipul vostru va exprima chipul divin.

Nu rostiți nici un cuvânt tăios, sever și critic. Acesta este un foc străin care trebuie lăsat afară din comitetele sau conversațiile dintre frați. Dumnezeu cere fiecărui suflet aflat în slujba Lui să-și aducă jertfele cu cărbunii aprinși ai focului sfânt. Dacă vă abțineți să rostiți acele cuvinte severe și supărătoare, ce răsar atât de ușor pe buzele voastre, Duhul lui Dumnezeu va putea vorbi prin slujitorii Lui omenești. Privind caracterul lui Hristos, veți fi schimbați asemenea Lui. Numai harul lui Dumnezeu poate schimba inima voastră, iar apoi, veți reflecta chipul Domnului Isus. Dumnezeu ne cere să fim asemenea Lui — curați, sfinți și nepătați. Noi trebuie să purtăm chipul divin. –The SDA Bible Commentary, 3:1164, Comentarii  Ellen G. White

Putem vorbi despre binecuvântările Duhului Sfânt și să ne rugăm cu privire la primirea lor; dar dacă omul nu este modelat prin Duhul lui Dumnezeu, El descoperă că nu-L are. Când Duhul modelează și îmbracă caracterul după asemănarea divină, El va fi dezvăluit în mod inconfundabil în fiecare cuvânt pe care îl rostim și în tot ceea ce facem, arătând lumii că există o diferență remarcabilă între copiii luminii și copiii întunericului. Domnul vrea ca noi să rămânem tari pentru credința dată odată sfinților. Trebuie să spunem adevărul în dragoste. Marele nostru Învățător spune: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară. ”(Matei 11:29, 30) — Scrisoarea 84, 1899.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White   

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *