Suflete slabe întărite, 7 februarie

Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi. Romani 8:12, 13

Făgăduința Duhului Sfânt nu este mărginită la vreun anume veac sau la vreo rasă de oameni. Hristos a declarat că influența divină a Duhului Său avea să fie cu urmașii Săi până la sfârșit. Din Ziua Cincizecimii și până acum, Mângâietorul a fost trimis la toți aceia care s-au predat pe ei înșiși în totul lui Hristos și slujirii Lui. La toți aceia care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor personal, Duhul Sfânt a venit ca un sfătuitor, ca unul care-i sfințește, îi călăuzește și dă mărturie. Cu cât credincioșii au umblat mai strâns cu Dumnezeu, cu atât mai clar și mai puternic au dat ei mărturie despre iubirea Mântuitorului lor și despre harul Său mântuitor. Bărbații și femeile care, în decursul lungilor secole de prigoană și încercări, s-au bucurat de o mare măsură a prezenței Duhului Sfânt în viața lor au stat ca semne și minuni în lume. Înaintea îngerilor și a oamenilor, ei au dezvăluit puterea transformatoare a iubirii mântuitoare.

Aceia care, la Ziua Cincizecimii, au fost înzestrați cu putere de sus, n-au fost scutiți prin aceasta de ispite și încercări ulterioare. În timp ce dădeau mărturie despre adevăr și neprihănire, în repetate rânduri ei au fost asaltați de vrăjmașul a tot adevărul, care căuta să-i jefuiască de experiența lor creștină. Ei erau siliți să se lupte cu toate puterile date lor de Dumnezeu pentru a ajunge la înălțimea staturii de bărbați și femei în Hristos Isus. Ei se rugau zilnic pentru rezerve noi și proaspete de har pentru a putea ajunge mai sus și tot mai sus spre desăvârșire. Sub lucrarea Duhului Sfânt, chiar și cei mai slabi, experimentând credința în Dumnezeu, au învățat să-și sporească puterile ce le-au fost încredințate și să devină sfințiți, curați și înnobilați. Când în umilință, ei se supuneau influenței modelatoare a Duhului Sfânt, primeau plinătatea Dumnezeirii și erau transformați, făcuți asemenea cu divinul. Faptele Apostolilor, p.49, 50

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White.  

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *