Lut în mâinile Olarului, 5 februarie

Vasul pe care-l făcea n-a izbutit – cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci, el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Şi Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta casă a lui Israel?” zice Domnul. „Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna Mea, casă a lui Israel!  Ieremia 18:4-6

Îmi las jos pana de scris și îmi înalț sufletul în rugăciune, ca Domnul să sufle asupra poporului Său căzut, care este asemenea unor oase uscate, și să-l aducă la viață. Sfârșitul este aproape și vine peste noi, strecurându-se așa de neobservat, așa de imperceptibil, de tăcut, asemenea pașilor neauziți ai hoțului din noapte, pentru a-i surprinde pe cei care dorm nepregătiți și fără pază. Fie ca Domnul să îngăduie ca Duhul Său Sfânt să fie adus în inima noastră, care acum este cuprinsă de comoditate, ca să nu mai dormim, așa cum fac ceilalți, ci să veghem și să fim treji.

Cine va consimți măcar acum, după ce și-a irosit o mare parte din viață, să predea voința ca lutul în mâinile Olarului și să coopereze cu Dumnezeu, pentru a fi modelat de mâinile Sale, pentru a deveni un vas de cinste? Oh, cum trebuie să fie lutul în mâinile Olarului, cât de sensibil să primească impresii divine, stând în razele strălucitoare ale neprihănirii. Nici un motiv pământesc, egoist nu ar trebui să fie permis să trăiască, pentru că dacă le dai loc, nu poți fi creat în imaginea divină. Duhul adevărului sfințește sufletul.

Când măreția acestei lucrări este înțeleasă, ea va aduce chiar și gândul rob ascultării de Hristos. Acest lucru este dincolo de capacitatea noastră de înțelegere, dar așa va fi. Atunci, este înțelept din partea noastră să depindem de propriile noastre lucrări? Trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze pentru noi. Există vreo virtute care apare în caracterele sau în comportamentul nostru? Își are ea originea la ființe omenești limitate? Nu; totul este de la Dumnezeu, marele centru sau expresie a puterii olarului asupra lutului.

O, dacă cei pe care Domnul i-a binecuvântat cu comorile adevărului s-ar trezi și ar spune din inimă: ”Doamne, ce vrei să fac?” (Fapte 9: 6). Lumina crește pentru a ilumina fiecare suflet care va transmite lumina altora. – The General Conference Daily Bulletin, 4 februarie 1893.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White.  

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *