Părtași ai firii divine, 4 februarie

El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 2 Petru 1:4

Un creștin sănătos este acela înlăuntrul căruia a luat chip Hristos, nădejdea slavei. El iubește adevărul, neprihănirea și sfințenia și va da pe față vitalitate spirituală, având iubire pentru Cuvântul lui Dumnezeu. El caută părtășie cu cei care sunt familiarizați cu Cuvântul, ca să poată prinde fiecare rază de lumină pe care le-a comunicat-o Dumnezeu, care Îl descoperă pe Domnul Hristos și Îl face mai prețios pentru suflet. Cel care are o credință sănătoasă află că Hristos este viața sufletului, că Domnul Hristos este în el ca un izvor de apă care țâșnește către viața veșnică. El găsește plăcere să aducă fiecare putere a sufletului în ascultare de Domnului său. Duhul Sfânt cu influența sa înviorătoare păstrează mereu un astfel de suflet în dragostea lui Dumnezeu.

Pentru creștin este scris: ”Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ceea ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.” (2 Petru 1:2-11) – The Review and Herlad , 11 decembrie 1894.

 

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White.  

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *